2011. gada apskats: Pasaules Veselības organizācija atskatās uz padarīto un nosprauž jaunus mērķus

ilona.kauce's picture

Pateicoties PVO aktīvai darbībai ir iezīmējušās vairākas pozitīvas tendences cīņā ar bīstamām infekcijas slimībām. Jaunākajos PVO ziņojumos ir apkopoti dati, kas rāda, ka pasaulē ir samazinājusies mirstība un sarucis jauno inficēšanos skaits ar HIV/AIDSmalārijuun tuberkulozi. Nozīmīgs panākums ir arī stratēģiskais plāns cīņai ar neinfekcijas slimībām, kuru pieņēma ANO Ģenerālās asamblejas laikā 2011. gada septembrī.
Tomēr, neskatoties un nozīmīgām uzvarām, 2011. gadā PVO bija jāsaskaras ar daudzām nopietnām problēmām, kas bija un būs jārisina:
 Zemestrīces, tai sekojošo plūdu un avārijas Fukušimas atomelektrostacijā rezultātā Japānā tika evakuēti vairāki simti tūkstoši cilvēku. PVO, kopā ar citām ANO struktūrvienībām strādāja, lai atbalstītu Japānas valdību drošības pasākumu veikšanā. Tāpat PVO iedzīvotājiem skaidroja jautājumus, saistītus ar radiācijas ietekmi uz veselību un sniedza rekomendācijas, kā mazināt tās nelabvēlīgo ietekmi. Piemēram, brīdinot atturēties no pašārstēšanās un jotētā sals lietošanas uzturā.
 PVO nosūtīja 6 tonnas medicīnas materiālu, lai nodrošinātu medicīnisko un sanitāro palīdzību pilsoņu kara apstākļos dzīvojošajiem Lībijas iedzīvotājiem. Šajos sūtījumos atradās pamata medikamenti un aprīkojums, ar ko pietiek 50 tūkstošu cilvēku ārstēšanai trim mēnešiem.
 2011.gadā pirmo reizi imunizācijas nedēļas pasākumi vienlaicīgi norisinājās 108 valstīs un teritorijās. Piemēram, 22 Āfrikas valstīs poliomielīta vakcīnu saņēma 75 miljoni iedzīvotāju.
 No dažāda veida hepatīta infekcijām ik gadu mirs ap vienu miljonu planētas iedzīvotāju. Lai informētu sabiedrību par šo bīstamo infekcijas slimību, tās sekām un profilakses pasākumiem, 2011. gada 28. Jūlijā norisinājās pirmā Pasaules Hepatīta diena.
 Patogēno mikroorganismu rezistence pret antibiotikām ir nopietns drauds sabiedrības veselībai visā pasaulē. Problēmu veicina divi galvenie faktori – nepamatota pārmērīga antibiotiku lietošana medicīnā un agrārajā sektorā, kā arī zāļu ražotāju neieinteresētība jaunu antibiotiku izstrādāšanā un ražošanā. Īpaši tiek apdraudēt panāktie uzlabojumi cīņā ar tādām bīstamām slimībām, kā tuberkuloze un malārija. Lai pievērstu sabiedrības uzmanību šai problēmai un kopīgi meklētu risinājumu cīņai ar to, rezistences tēmai bija veltīta 2011. gada Pasaules Veselības diena.
 Alkohola lietošana ir nozīmīgs slimības un mirstības sloga faktors. Ik gadu tās ietekmē mirst 2,5 miljoni cilvēku. 2011. gadā PVO nāca klajā ar globālo statistisko ziņojumu par alkohola ietekmi uz veselībuGlobal Status Report on Alcohol and Health. Ziņojumā apkopotā informācija sniedz ierosinājumus PVO dalībvalstīm politikas līmenī izstrādāt un īstenot rīcības plānu alkohola lietošanas samazināšanai un tā kaitīgā ietekmes mazināšanai. Piemēram, autotransporta vadīšanas reibumā apkarošanai.
 Ikviena cilvēka veselības stāvoklis ir cieši saistīts ar viņa sociāli –ekonomisko stāvokli. Pasaulē ir vērojama ļoti liela sociālā nevienlīdzība, kas attiecas uz iespēju saņemt kvalitatīvu medicīnisko palīdzību. Tā, valstīs ar augstu ienākumu līmeni iedzīvotāju vidējais paredzamais dzīves ilgums ir 80 gadi, savukārt valstīs ar zemiem ienākumiem, šis rādītājs ir tikai 57 gadi. 2011. gada oktobrī norisinājās šai tēmai veltītakonference, kuras laikā 100 valstu pārstāvji meklēja risinājumus, kā mazināt sociālās nevienlīdzības seku mazināšanu sabiedrības veselības jomā.
 2011. gadā PVO laida klajā pirmo ziņojumu par invaliditāti. Šajā ziņojumā ir apkopota informācija par grūtībām un problēmām, ar kurām nākas saskarties vairāk nekā vienam miljardam invalīdu visā pasaulē. Ziņojumā sniegtas rekomendācijas, kas valstiskā līmenī palīdzēs aktivizēt pasākumus, domātus medicīnas pakalpojumu pieejamības uzlabošanai un mudinās investēt līdzekļus invalīdu potenciāla realizēšanas programmās.

Raksts sagatavots pēc oficiāliem PVO materiāliem Global health in 2011: key issues