2017. gada pārskats: panākumi sabiedrības veselības jomā visā PVO Eiropas reģionā

ingrida.holma's picture

2017. gadā PVO Eiropas reģiona valstis vēl vairāk integrēja ilgtspējīgas attīstības mērķus savu valstu programmās un radīja progresu, stratēģijas "Veselība 2020" mērķu  īstenošanā.

Neskatoties uz aktuālajām problēmām, gadu noteica daudzi nozīmīgi sasniegumi veselības jomā un pasākumi, kas veikti, lai nodrošinātu labāku veselību un labklājību visiem reģionā.

2017: The WHO European Region's Year in Review