From innovation to implementation : eHealth in the WHO European Region

ilona.kauce's picture

Jaunākā grāmata!

From innovation to implementation : eHealth in the WHO European Region

Ziņojums atspoguļo galvenās tendences un labo praksi e-veselības sistēmas ieviešanā Eiropas reģionā. Publikācijas saturs un galvenie vēstījumi balstās uz 2015. gada datiem un tajā ir atrodami pierādījumi, ka interese par e-veselības risinājumiem reģionā aizvien pieaug un norāda uz ievērojamu progresu veselības aprūpes jomas pakalpojumu uzlabošanā ar tehnoloģisko risinājumu palīdzību.

Ziņojuma saturs:

  • e-veselības pamats
  • Elektroniskie ieraksti
  • Televeselība
  • m-veselība (mobilās tehnoloģijas)
  • e-mācības veselības aprūpes jomā
  • Sociālie mediji
  • Datu analīze
  • Likumdošana un e-veselība