Lai kliedētu bažas, kas saistītas ar vakcināciju, ir jāatrod to patiesie iemesli

ilona.kauce's picture

Vakcinācijai ir nozīmīga loma daudzu bīstamu slimību profilaksē visā pasaulē. Taču neskatoties uz daudzajiem zinātniskajiem pierādījumiem to efektivitātei un salīdzinošam nekaitīgumam, joprojām sabiedrībā nereti ir sastopami aizspriedumi, kas saistīti ar vakcinēšanos. Pasaules Veselības organizācija jau ilgus gadus veic ne tikai praktisko vakcinācijas darbu, bet strādā arī sabiedrības izglītošanas jautājumos. Uzticēšanās problēma nav saistīta tikai ar iedzīvotāju zināšanu trūkumu, tai ir daudzi dziļāki iemesli.
PVO mājaslapā ir publicēta intervija ar antropoloģi Heidiju Larsoni (Heidi Larson), kura jau divdesmit gadus strādā, lai uzlabotu savstarpējo sapratni starp medicīnisko pakalpojumu sniedzējiem un sabiedrību, turklāt pēdējos desmit gadus tieši rūpējas par to, lai paaugstinātu iedzīvotāju uzticības līmeni vakcinācijai.

Fragments no sarunas ar H. Larsoni:
Jautājums: Kādi faktori nosaka bažas vakcinācijas sakarā un atteikšanos no tās?
Atbilde: Šos faktorus var sadalīt trīs galvenās grupās. Pie pirmās pieder individuālie iemesli, saistīti ar priekšskatiem, kas ir veidojušies individuāli vai kopienu līmenī. Tie ir gan filozofiskie uzskati un reliģiskā pārliecība. Parasti šiem cilvēkiem nav pieņemama vakcīnas izraisītas mākslīgas reakcijas izraisīšana, vai tie dod priekšroku alternatīvajiem medicīnas veidiem, piemēram, homeopātijai. Otrai grupai piederas faktori, kas saistīti ar kontētajām situācijām, tādi, kā kari, konflikti un citi ārējie apstākļi, kas paaugstina iespēju atteikties no vakcinācijas. Trešajā determinantu grupā  ietilpst faktori, kas saistīti ar konkrētām vakcīnām, piemēram, iedzīvotāju bažas saistībā ar kādu nelabvēlīgu notikumu vai pētījumu. Dažkārt var runāt par nepareizi saprastiem pētījumiem, citkārt – par nepareizi veiktajiem…

Sarunu ar H. Larsoni ir iespējams izlasīt šeit