Situation analysis of child maltreatment prevention in Latvia (2018)

ingrida.holma's picture

 
  Ziņojums ir sagatavots sadarbojoties , dažādu ministriju ieinteresētām personām  ,     piemēram, tieslietu, labklājības un veselības,  Bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, tiesībsargu,   policijas un nevalstiskajām organizācijām.Sadarbības pasākumi starp partneriem ir     nepieciešami, lai  risinātu sabiedrības veselības un sociālās problēmas.

 Par pētījuma rezultātiem, secinājumiem un rekomendācijām var   lasīt http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/361451/child-maltreatment-prevention-latvia-2018.pdf?ua=1