Aktualitāšu 2012.gada arhīvs

Jaunākā grāmata!

Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevention and Control

Mendis, S., Puska, P., Norrving, B.
WHO, 2011

Ik gadu visā pasaulē no kardiovaskulārajām slimībām mirst 17,3 miljoni cilvēku. Jaunajā atlantā ir apkopoti unikāli dati par šo slimību izraisīto nāves un invaliditātes slogu, bioloģiskajiem, sociālajiem un uzvedības riska faktoriem.

Jaunākā grāmata!

Quality control methods for herbal materiāls

WHO,2011

Otrais papildinātais izdevums sniedz rekomendācijas augu izcelsmes zāļu standartu izveidē, ņemot vērā esošos nacionālos normatīvus un tiesību aktus. Grāmatā ir aprakstīta virkne starptautiski saskaņotu testu augu materiāla kvalitātes novērtēšanai, tostarp pesticīdu, arsēna, smago metālu, mikroorganismu un aflatoksīnu atlieku noteikšanai.

PVO mēneša grāmata 

Burden of Disease from Environmental Noise

WHO, 2011

Urbanizācijas un tehniskā progresa ietekmē ir ievērojami paaugstinājies apkārtējās vides trokšņu līmenis. Autotransports, lidmašīnas, rūpnieciskie objekti – tas viss rada nemitīgu trokšņu fonu mūsdienu cilvēka dzīvē . PVO ziņojums apkopo datus par apkārtējās vides trokšņu nelabvēlīgo ietekmi uz cilvēka veselību: sirds – asinsvadu slimībām, kognitīvajiem un miega traucējumiem, troksni ausīs un aizkaitināmību. Grāmata sniedz ieteikumus un metodoloģiskos ieteikumus, kā veikt attiecīgas slimības sloga aprēķinus, dzīves ilguma un invaliditātes prognozes.

Jaunākā grāmata!

Progress on sanitation and drinking-water : 2012 update

WHO, 2012.

Lai realizētu katra cilvēka tiesības uz sanitārajām un higiēnas prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni, PVO kopā ar UNICEF realizē ūdensapgādes un kanalizācijas uzraudzības programmu (JMP).  Jaunajā JMP ziņojumā  tiek analizēti sasniegumi, kas panākti pēdējos gados un iezīmēti mērķi un nākotnē veicamās darbības, kas mazinās pasaules nevienlīdzību kvalitatīva ūdens pieejamības jautājumos.