Aktualitāšu 2012.gada arhīvs

Jaunākā grāmata!

Bugs, drugs & smoke : stories from public Health

WHO, 2011

Grāmatā vienkāršā un saistošā valodā ir stāstīts par izmaiņām, ko pasaulē ienesa PVO darbība. Gadu desmitiem ilgusī neatlaidīgā cīņa ar tādām slimībām, kā vējbakas, HIV/AIDS un tuberkuloze, rīcība, kas mazina tabakas industrijas ietekmi un atbalsts garīgai veselībai, ir nesusi rezultātus, kas mainījuši situāciju sabiedrības veselības jomā visā pasaulē.

Jaunākā grāmata!

Health economic assessment tools (HEAT) for walking and for cycling: economic assessment of transport infrastructure and policies: methodology and user guide

Sonja Kahlmeier et al.
WHO Regional Office for Europe, 2011.

Ikdienas fiziskās aktivitātes labvēlīgi ietekmē iedzīvotāju veselības stāvokli un atstāj pozitīvu iespaidu uz apkārtējo vidi. Rokasgrāmata sniedz metodoloģiskas rekomendācijas pilsētvides plānotājiem un citiem speciālistiem ekonomiskās novērtēšanas rīku veidošanā, plānojot gājēju un velobraucēju kustības infrastruktūru.

 PVO mēneša grāmata!

Towards 100% voluntary blood donation : a global framework for action

WHO, 2010

PVO un Sarkanā Krusta organizācija ir izstrādājušas stratēģija bezatlīdzības donoru bāzes izveidei. Stratēģija izvirzītais mērķis ir panākt, lai visās dalībvalstīs tiktu radīta stabila un droša brīvprātīgo bezatlīdzības asins nodošanas sistēma, kas pilnībā nodrošinātu šo valstu vajadzības pēc donoru asinīm.