Aktualitāšu 2013.gada arhīvs

Kā katru gadu, 4. februārī pasaulē tiek atzīmēta Pasaules pretvēža diena.  Dienas informatīvā kampaņa ir vērsta uz to, lai kliedētu sabiedrībā dziļi iesakņojošos mītus, kas saistīti ar šo bīstamo slimību:

PVO mēneša grāmata !

Atlas of Health and Climate

WHO and World Meteorological Organization, 2012

Sausums, plūdi, cikloni – pasaulē ir vērojamas klimata pārmaiņas, kas apdraud cilvēku veselību un pat dzīvību. Jaunajā atlantā, ko PVO ir sagatavojusi kopā ar Pasaules Meteoroloģijas organizāciju, ir apkopota zinātniskā informācija par saikni starp klimatu un cilvēku veselību. Atlants satur gan grafiskos attēlotus, gan praktiskus padomus, ka izmantot meteoroloģisko informāciju iedzīvotāju veselības aizsardzībai

 

PVO mēneša grāmata!

Unsafe abortion : global and regional estimates of incidence of unsafe abortion and associated mortality in 2008 ; 6th edition

Geneva : WHO, 2011.

Šis dokuments, šobrīd tas ir sestais izdevums, ietver sevī nedrošu abortu gadījumu pārskatu globālā un reģionālā līmenī un mirstības līmeņa datus par  2008.gadu.