Aktualitāšu 2013.gada arhīvs

Jaunākā grāmata!

National eHealth strategy toolkit
WHO, 2013

Izdevums Nacionālās e-Veselības stratēģijas rīku komplekts ir izstrādāts, lai sniegtu dalībvalstīm metodoloģiju e-Veselības programmu izstrādei un ieviešanai praksē.

 

Jaunākā grāmata!

Home care across Europe : Current structure and future challenges

WHO Regional Office for Europe, 2013

Eiropas Savienībā uz katru cilvēku, kas vecāks par 65 gadiem, ir četri cilvēki darbspējīgā vecumā, bet 2050. gadā būs vairs tikai divi. Turpmākajās desmitgadēs pieprasījums pēc ilgtermiņa aprūpes un mājas aprūpes veidos nozīmīgu daļu no kopējās valsts veselības aprūpes.

PVO mēneša grāmata!

European action plan to reduce the harmful use of alcohol 2012-2020

Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2012.

Eiropas rīcības plānu, lai mazinātu kaitīga alkohola lietošanu, atbalstīja visas PVO Eiropas reģiona 53 dalībvalstis 2011.gada septembrī. Plāns sevī ietver virkni uz pierādījumiem balstītu politikas iespēju.