Aktualitāšu 2013.gada arhīvs

PVO mēneša grāmata!

HIV operational plan 2012-2013 : WHO’s support to implement the Global Health Sector Strategy on HIV/AIDS

Geneva : World Health Organization, 2012.

HIV Darbības plāns iezīmē PVO prioritārās darba jomas 2012-2013, sniedzot informāciju par normatīviem norādījumiem, konsultatīviem pakalpojumiem  politikas jautājumos, tehnisko palīdzību un citiem produktiem un pakalpojumiem, kas tiks īstenoti katrā stratēģiskā virzienā visā PVO HIV programmā.