Aktualitāšu 2014.gada arhīvs

RSU izdevniecība laidusi klajā trīs elektroniskās grāmatas informācijpratībā: „Medicīnas informācijas meklēšanas pamatu apgūšana elektroniskajos resursos”, „Pasaules medicīnas citējamo žurnālu datubāzePubMed un informācijas meklēšanas iespējas”, „Uz pierādījumiem balstītas medicīnas resursi – labāko pierādījumu meklēšana un izmantošana”.
Grāmatu autores – Inga Znotiņa un Daiga Spila ir bibliogrāfes, RSU bibliotēkas darbinieces ar plašu pieredzi informācijas meklēšanā un novērtēšanā, kā arī ar pedagoģisko pieredzi, kas uzkrāta vadot apmācībās RSU studentiem un akadēmiskajam personālam, kā arī Latvijas veselības aprūpes nozares speciālistiem.
Informācijpratība ir zināšanu un prasmju kopums meklēt, atlasīt, novērtēt un pārvaldīt informāciju. Mācību materiāli, un jo īpaši pirmā daļa „Medicīnas informācijas meklēšanas pamatu apgūšana elektroniskajos resursos”, būs noderīgi ne tikai medicīnas studentiem un nozares speciālistiem, bet ikvienam cilvēkam, kurš vēlas pilnveidot savas informācijas atlasīšanas, novērtēšanas un pielietošanas prasmes.

Info_1

Klikšķināt, lai jejuplādētu PDF (bezmaksas)

Klikšķināt, lai lejuplādētu PDF (bezmaksas)

Klikšķināt, lai lejuplādētu PDF (bezmaksas)

Klikšķināt, lai lejuplādētu PDF (bezmaksas)

Klikšķināt, lai lejuplādētu PDF (bezmaksas)

PVO mēneša grāmata!

Global atlas of palliative care at the end of life

World Palliative Care Alliance; WHO, 2014

Paliatīvā aprūpe ir kas vairāk, kā tikai sāpju atvieglošana. Tā ietver rūpes par nedziedināmi slimo pacientu fizisko, psihosociālo un emocionālo ciešanu atvieglošanu, kā arī sniedz atbalstu slimnieku ģimenes locekļiem, kuri uzņemas rūpes par tuvinieku. Saskaņā ar PVO datiem, ik gadu paliatīvā aprūpe ir nepieciešama aptuveni 20 miljoniem cilvēku. Taču tikai 10 % no tiem saņem šādu palīdzību. Tas nozīmē, ka pasaules mērogā nepieciešamība pēc paliatīvās aprūpes netiekapmierināta.

Vakcinācijai ir nozīmīga loma daudzu bīstamu slimību profilaksē visā pasaulē. Taču neskatoties uz daudzajiem zinātniskajiem pierādījumiem to efektivitātei un salīdzinošam nekaitīgumam, joprojām sabiedrībā nereti ir sastopami aizspriedumi, kas saistīti ar vakcinēšanos. Pasaules Veselības organizācija jau ilgus gadus veic ne tikai praktisko vakcinācijas darbu, bet strādā arī sabiedrības izglītošanas jautājumos.