Aktualitāšu 2014.gada arhīvs

ES Pamattiesību aģentūra nākusi klajā ar ziņojumu “Vardarbība pret sievietēm. ES mēroga apsekojums”, kas ir pasaulē plašākais pētījums par vardarbību pret sievietēm.

Ūdens un enerģija ir savstarpēji cieši saistīti. Daudzi enerģijas ražošanas veidi ir balstīti ūdens resursu izmantošanā (hidroelektrostacijas, atomelektrostacijas, siltumenerģijas ražošana). Tai pat laikā aptuveni  8% no pasaulē saražotās enerģijas tiek izmantots ūdens pārsūknēšanai, apstrādei un piegādei patērētājiem.