Aktualitāšu 2014.gada arhīvs

PVO publicēja  dinamisku multimediālu tiešsaistes ziņojumu  ” Pusaudžu un jauniešu veselība” .

Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection
WHO, 2013

Jaunākā grāmata!

Grāmatā apkopotas jaunākās Pasaules Veselības organizācijas vadlīnijas kas attiecas uz  HIV/AIDS diagnostiku, slimnieku aprūpi un antiretrovirālo preparātu izmantošanā HIV/AIDS  ārstēšanai un profilakses pasākumiem. Rekomendācijas tiek sniegtas sabiedrības veselības kontekstā un neskar HIV/AIDS jautājumus, kas nav saistīti ar antiretrovirālo preparātu pielietošanu.

 

Jaunākā grāmata!

Health 2020. A European policy framework and strategy for the 21st century
WHO Regional Office for Europe, 2013

“Veselība 20120” ir stratēģisks veselības politikas dokuments, kas tika pieņemts 2012. gadā. Stratēģijai ir divi virzieni. Pirmais ir veselības politikas ietvars, kas paredzēts Eiropas veselības politikas veidotājiem. Tajā ir atspoguļoti stratēģijas galvenie virzieni un politikas principi, kā arī tiek sniegtas rekomendācijas praktiskam darbam sabiedrības veselības uzlabošanai. Otrais stratēģijas virziens paredz divus galvenos uzdevumus, kas balstīti sociālo vienlīdzības principu ievērošanā, dzimumu līdztiesības un cilvēktiesību ievērošanā, un sabiedrības veselības stratēģiskās vadības uzlabošanā.

Slimību kontroles un profilakses centra (SPKC) tulkojums latviešu valodā, saīsinātā versija.

PVO mēneša grāmata!

Global Status Report on Alcohol and Health 2014

WHO, 2014

PVO agrāk ir publicējusi vairākus pārskatus par šo tēmu, kurš pēdējo reizi tika publicēts 2011, bet šogad 2014 ziņojumā ir dažas unikālas īpašības. Pirmkārt, tas raksturo progresu alkohola politikas attīstībā dalībvalstīs pēc globālās stratēģijas apstiprināšanas par kaitīgā alkohola lietošanas samazināšanu 2010.gadā. Otrkārt, šī atskaite satur plašu informāciju par rādītājiem, kas saistīti ar alkohola lietošanu, neinfekcijas slimībām un profilaksi visaptveroša globālā monitoringa ietvaros, ko pieņēma Vispasaules veselības aizsardzības asamblejas 66.sesijā. Un, treškārt, šis ziņojums sniedz apskatu par dažiem mehānismiem un ceļiem, kā alkohols ietekmē sabiedrības veselību

Ik gadu pasaulē tiek savākts 108 miljoni asins ziedojumu. Šobrīd nacionālie asins krājumi  64 valstīs gandrīz 100% tiek balstīti uz bezatlīdzības brīvprātīgajiem ziedojumiem, savukārt vēl 40 valstīs tie joprojām ir atkarīgi no ģimenes locekļu  vai maksas donācijām.  Pasaules Veselības organizācija izvirzīja mērķi līdz 2020. gadam panākt, ka visās valstīs asinis tiktu ziedotas  brīvprātīgi un bez atlīdzības