Aktualitāšu 2015.gada arhīvs

2014. gadā Pasaules Veselības organizācija (PVO) turpināja aktīvu darbu pasaules iedzīvotāju veselības aizsardzības jomā.  Galvenās aizgājušā gada problēmas un izaicinājumi – Ebolas vīrusa uzliesmojums Rietumāfrikā un humānās krīzes situācijas vairākās valstīs (piemēram, Sudānā, Sīrijā, Ukrainā u.c.). PVO atzīmē, ka līdztekus šo aktuālo problēmu risināšanai, 2014. gadā ir sasniegti nozīmīgi panākumi sabiedrības veselības jomā, ka arī rasta lielāka skaidrība par vairākiem būtiskiem šīs veselības apdraudējumiem.

PVO mēneša grāmata!

Global status report on noncommunicable diseases 2014
WHO, 2014

19. janvārī Pasaules Veselības organizācija prezentēja jauno neinfekciju slimību ziņojumu (Global status report on noncommunicable diseases 2014), kas rāda, ka visā pasaulē no hroniskām neinfekcijas slimībām (sirds-asinsvadu, vēža, diabēta u.c.) priekšlaicīgi mirst 16 miljoni cilvēku.

Ziņojumā apkopoti jaunākie dati par neinfekcijas slimību un mirstības slogu pasaulē. Tas atklāj galvenos riska faktorus un problēmas, kas saistītas ar šo problēmu, kā arī definē  deviņus konkrētus mērķus, kas būtu jāizvirza visām dalībvalstīm, atkarībā no to attīstības pakāpes un pieejamiem resursiem, lai mazinātu postu, ko šīs slimības nodara katras valsts iedzīvotāju vidū.