Aktualitāšu 2015.gada arhīvs

Tūkstoši psihiski neveselu cilvēku visā pasaulē saskaras ar viņu cilvēktiesību neievērošanu. Viņus ne tikai atstumj, diskriminē un stigmaztizē, bet arī pakļauj emocionālai un fiziskai vardarbībai gan sabiedrībā, gan specializētās aprūpes iestādēs.

PVO mēneša grāmata!

The European health report 2015

Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionālais birojs ir nācis klajā ar kārtējo Eiropas veselības ziņojumu. Tas sniedz iespēju sekot, kā virzās izvirzīto “Veselība 2020” (HEALTH 2020)  mērķu sasniegšana. Galvenais šo mērķu uzdejums ir nodrošināt patiesu veselību un labklājību visiem Eiropas iedzīvotājiem.