Jaunākās grāmatas bibliotēkā

Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection

ilona.kauce's picture

Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection
WHO, 2013

Jaunākā grāmata!

Grāmatā apkopotas jaunākās Pasaules Veselības organizācijas vadlīnijas kas attiecas uz  HIV/AIDS diagnostiku, slimnieku aprūpi un antiretrovirālo preparātu izmantošanā HIV/AIDS  ārstēšanai un profilakses pasākumiem. Rekomendācijas tiek sniegtas sabiedrības veselības kontekstā un neskar HIV/AIDS jautājumus, kas nav saistīti ar antiretrovirālo preparātu pielietošanu.

 

European status report on alcohol and health 2014

ilona.kauce's picture

Jaunākā grāmata!

European status report on alcohol and health 2014

WHO, 2014

Pagājušajā gadā Pasaules Veselības organizācija (PVO) publicēja ziņojumu „Status report on alcohol and health in 35 European Countries 2013″, kur apkopoja datus par alkohola politiku Eiropas Savienības dalībvalstīs. Šobrīd ir pieejama ziņojumā otrā daļa “European status report on alcohol and health 2014”, kas sniedz  informāciju par alkohola politiku visās 53 PVO Eiropas reģiona dalībvalstīs.

Health 2020. A European policy framework and strategy for the 21st century

ilona.kauce's picture

Jaunākā grāmata!

Health 2020. A European policy framework and strategy for the 21st century
WHO Regional Office for Europe, 2013

“Veselība 20120” ir stratēģisks veselības politikas dokuments, kas tika pieņemts 2012. gadā. Stratēģijai ir divi virzieni. Pirmais ir veselības politikas ietvars, kas paredzēts Eiropas veselības politikas veidotājiem. Tajā ir atspoguļoti stratēģijas galvenie virzieni un politikas principi, kā arī tiek sniegtas rekomendācijas praktiskam darbam sabiedrības veselības uzlabošanai. Otrais stratēģijas virziens paredz divus galvenos uzdevumus, kas balstīti sociālo vienlīdzības principu ievērošanā, dzimumu līdztiesības un cilvēktiesību ievērošanā, un sabiedrības veselības stratēģiskās vadības uzlabošanā.

Slimību kontroles un profilakses centra (SPKC) tulkojums latviešu valodā, saīsinātā versija.

Home care across Europe : Current structure and future challenges

ilona.kauce's picture
 

Jaunākā grāmata!

Home care across Europe : Current structure and future challenges

WHO Regional Office for Europe, 2013

Eiropas Savienībā uz katru cilvēku, kas vecāks par 65 gadiem, ir četri cilvēki darbspējīgā vecumā, bet 2050. gadā būs vairs tikai divi. Turpmākajās desmitgadēs pieprasījums pēc ilgtermiņa aprūpes un mājas aprūpes veidos nozīmīgu daļu no kopējās valsts veselības aprūpes.

Latvija: Pārskats par veselības sistēmu. Veselības sistēmas pārejas periodā, 2012

ilona.kauce's picture

Jaunākā grāmata!

Latvija: Pārskats par veselības sistēmu. Veselības sistēmas pārejas periodā, 2012
Mitenbergs  U., Taube M., Misiņš J., Miķītis E., Martinsons A., Rūrāne A., Kventins V.
PVO, 2012

Slimību profilakses un kontroles centrs piedāvā iepazīties ar latviski tulkotu pārskatu par veselības sistēmu pārejas periodā (HIT) Latvijā, kā angļu valodas versiju PVO publicēja 2012. gadā.

Preventing Disease through Healthy Environments:. A Global Assessment of the Burden of Disease from Environmental Risks

ilona.kauce's picture

Jauna grāmata bibliotēkas plauktā!

Preventing Disease through Healthy Environments:. A Global Assessment of the Burden of Disease from Environmental Risks

WHO, 2016

Plašs pētījums, kas sniedz aptuveno novērtējumu tam, cik potenciālo saslimšanas gadījumu var novērst, samazinot ekoloģiskos veselības riskus. Izdevums saturs pētījumu metaanalīžu rezultātus, kas attiecas uz vides faktoru izraisītajām slimībām un traumatismu. Sniedz epidemioloģijas datus un ekspertu slēdzienus par ekoloģisko riska faktoru slimību slogu un to mazināšanas iespējām.

WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience

ilona.kauce's picture

Jauna grāmata bibliotēkas plauktā!

WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience 

WHO, 2016 Jaunās Pasaules veselības organizācijas rekomendācijas  grūtnieču veselības aprūpē ir balstītas uz pierādījumiem balstītajā praksē. Rekomendācijas  satur informāciju par dažādiem grūtniecības vadīšanas aspektiem: diagnostiku, pārbaudēm, slimību profilaksi. Vadlīniju visaptverošais mērķis ir nodrošināt grūtnieču cilvēktiesību ievērošanu– veidot tādu cilvēkorientētu antinatālo aprūpi, kas nodrošina sievietēm labākos pieejamos veselības aprūpes pakalpojumus, nodrošinot māmiņas un topošā mazuļa veselību un labklājību.

WHO traditional medicine strategy: 2014-2023

ilona.kauce's picture

Jaunākā grāmata!

WHO traditional medicine strategy: 2014-2023
WHO,2013

Visā pasaulē tautas medicīna ir nozīmīga veselības aprūpes pakalpojumu sastāvdaļa – dažās valstīs tā ir galvenais šo pakalpojumu balts, citās – to nozīmīgs papildinājums. Pēdējos gados pasaulē pieaug pieprasījums pēc kvalitatīviem netradicionālās medicīnas pakalpojumiem. Tieši tāpēc ir nepieciešams izstrādāt visaptverošu, vienotu un konsekventu stratēģiju šīs medicīnas pakalpojumu nozares attīstībai, integrācijai un pārvaldībai. Jaunākā Pasaules Veselības organizācijas stratēģija apskata visus svarīgākos jautājumus, kas saistīti ar tautas medicīnas progresa analīzi, globālo apskatu, stratēģisko mērķu un darbību aprakstu, kā arī ieteikumus šīs stratēģijas iedzīvināšanai praksē.