European status report on alcohol and health 2014

ilona.kauce's picture

. Šobrīd ir pieejama ziņojumā otrā daļa “European status report on alcohol and health 2014”, kas sniedz  informāciju par alkohola politiku visās 53 PVO Eiropas reģiona dalībvalstīs. Ziņojuma nodaļas sadalītas 10 tēmās, saskaņā ar jomām, atbilstoši Eiropas rīcības plānam akohola lietošanas kaitējuma samazināšanai laikā periodā no 2012. līdz 2020. gadam (European action plan to reduce the harmful use of alcohol 2012–2020). Ziņojuma nodaļas pieejamas:

1. Leadership, awareness and commitment

2. Health services’ response 

3. Community and workplace action 

4. Drink–driving policies and countermeasures

5. Availability of alcohol

6. Marketing of alcoholic beverages

7. Pricing policies

8. Reducing the negative consequences of drinking and alcohol intoxication

9. Reducing the public health impact of illicit alcohol and informally produced alcohol

10. Monitoring and surveillance