Home care across Europe : Current structure and future challenges

ilona.kauce's picture

Grāmatā apskatītas aktuālās tēmas, kas saistītās ar geriatrijas pacientu mājas aprūpi, tai skaitā saikne starp sociālo nodrošināšanu un veselības aprūpes sistēmu. Atsevišķa sadaļa veltīta sarežģītām attiecībām starp valsts apmaksātajiem pakalpojumiem un neoficiālo aprūpētāju algošanu. Dotajā brīdī Eiropas valstīs šajā jomā nav vienotas pieredzes, tāpēc grāmatā aktualizētie jautājumi ir viela pārdomām un sākums diskusijai par mājas aprūpes sistēmas sakārtošanas iespējām.

Saistītās publikācijas:

 1. How can European states design efficient, equitable and sustainable funding systems for long-term care for older people ; (2009)
 2. The solid facts : home care in Europe ; (2008)
 3. How can the settings used to provide care to older people be balanced? ; (2008)
 4. Healthy ageing profiles : guidance for producing local health profiles for older people ; (2008)
 5. Lessons learned in home management of malaria : implementation research in four African countries ; (2007)
 6. What is the effectiveness of home visiting or home-based support for older people? ; (2004)
 7. Towards age-friendly primary health care ; (2004)
 8. Health and ageing : a discussion paper. Preliminary version. ; (2001)
 9. Home-based long-term care : report of a WHO study group ; (2000)
 10. Long-term care laws in five developed countries : a review ; (2000)
 11. Home care issues at the approach of the 21st century from a World Health Organization perspective : a literature review ; (1999)
 12. Home care issues and evidence ; (1999)