Latvija: Pārskats par veselības sistēmu. Veselības sistēmas pārejas periodā, 2012

ilona.kauce's picture

aunāko Latvijas veselības sistēmas novērtējumu  ir veidojusi vietējo ekspertu grupa kopā ar Eiropas Observatorijas darbiniekiem. Grāmata ir pieejama ganelektroniskajā formātā, gan papīra formātā PVO Depozitārija bibliotēkas Latvijā krājumā.

Veselības sistēmas pārmaiņu laikos (HIT) ir grāmatu sērija, kuras ietvaros PVO dalībvalstis sniedz nacionāls veselības aprūpes sistēmas un tās reformām, kā arī par jau īstenotām vai plānotām politikas iniciatīvām. Lai atvieglotu salīdzināšanu, pārskati tiek veidoti pēc vienota, regulāri atjaunināta parauga, kas ietver būtiskākos veselības sistēmu raksturojošos faktorus:

- Sociodemogrāfiskā, ekonomiskā un politiskā situācija valstī

- Veselības sistēmas finansējums

- Cilvēkresursi

- Pieejamie pakalpojumi

- Veselības sistēmas reformas

- Veselības sistēmas kopējais novērtējums