WHO report on the global tobacco epidemic, 2015: Raising taxes on tobacco

admin's picture

 

MPOWER stratēģija darbojas jau desmit gadus un, pateicoties tai, ir panākts ievērojams progress cīņā ar tabaku visā pasaulē..

Kārtējais, 5.ziņojums, sniedz vispusīgus datus par globālo smēķēšanas epidēmiju un iezīmē tālākās perspektīvas tās apkarošanai. Ziņojuma tematiskais uzsvars šoreiz tiek likts uz tabakas izstrādājumu nodokļu politikas turpmāko attīstību.

MPOVER politika nozīmē:

MMonitor tobacco use and prevention policies (Tabakas lietošanas uzraudzība un profilakses politika)

PProtect from tobacco smoke (Aizsardzība pret tabakas dūmiem)

OOffer help to quit tobacco use (Palīdzība atmest tabakas lietošanu)

WWarn about the dangers of tobacco (Brīdinājumi par tabakas lietošanas kaitīgumu)

EEnforce bans on tobacco advertising, promotion and sponsorship (Ieviest aizliegumus tabakas izstrādājumu reklāmai, veicināšanai un sponsorēšanai

R- Raise taxse on tobacco (Tabakas izstrādājumu nodokļu celšana).