PVO mēneša grāmata

Managing epidemics

ingrida.holma's picture

PVO mēneša grāmata!

Rokasgrāmatā ir atrodama informācija un ieteikumi 15 infekciju slimību ārstēšanai , kurām ir potenciāls kļūt par starptautisku draudu.

Atlas of Health and Climate

ilona.kauce's picture

PVO mēneša grāmata !

Atlas of Health and Climate

WHO and World Meteorological Organization, 2012

Sausums, plūdi, cikloni – pasaulē ir vērojamas klimata pārmaiņas, kas apdraud cilvēku veselību un pat dzīvību. Jaunajā atlantā, ko PVO ir sagatavojusi kopā ar Pasaules Meteoroloģijas organizāciju, ir apkopota zinātniskā informācija par saikni starp klimatu un cilvēku veselību. Atlants satur gan grafiskos attēlotus, gan praktiskus padomus, ka izmantot meteoroloģisko informāciju iedzīvotāju veselības aizsardzībai

Burden of Disease from Environmental Noise

ilona.kauce's picture

PVO mēneša grāmata 

Burden of Disease from Environmental Noise

WHO, 2011

Urbanizācijas un tehniskā progresa ietekmē ir ievērojami paaugstinājies apkārtējās vides trokšņu līmenis. Autotransports, lidmašīnas, rūpnieciskie objekti – tas viss rada nemitīgu trokšņu fonu mūsdienu cilvēka dzīvē . PVO ziņojums apkopo datus par apkārtējās vides trokšņu nelabvēlīgo ietekmi uz cilvēka veselību: sirds – asinsvadu slimībām, kognitīvajiem un miega traucējumiem, troksni ausīs un aizkaitināmību. Grāmata sniedz ieteikumus un metodoloģiskos ieteikumus, kā veikt attiecīgas slimības sloga aprēķinus, dzīves ilguma un invaliditātes prognozes.

Confronting the tobacco epidemic in a new era of trade and investment liberalization

ilona.kauce's picture

PVO mēneša grāmata!

Confronting the tobacco epidemic in a new era of trade and investment liberalization.

WHO,  2012.

2001. gadā, Pasaules Veselības organizācijas Tobacco Free Initiativepublicēja vēsturisku grāmatu ” Confronting the tobacco epidemic in an era of trade liberalization ”  (Pret tabakas epidēmiju tirdzniecības liberalizācijas laikmetā) . Publikācijā minēts, ka tirgus liberalizācija un ārvalstu tiešās investīcijas var veicināt tabakas nozarē pieprasījumu pēc tabakas izstrādājumiem un norādīts uz risku, ka tirdzniecības līgumu noteikumi, kas reglamentē netarifu barjeras (piemēram, reglamentējošos pasākumus) var ierobežot valstu autonomiju, lai īstenotu efektīvus tabakas kontroles pasākumus. 

Cross-border health care in the European Union

ilona.kauce's picture

PVO mēneša grāmata!

Cross-border health care in the European Union : mapping and analysing practices and policies

Copenhagen : European Observatory on Health Systems and Policies, 2011.

Aizvien vairāk Eiropas valstīs dzīvojošo pacientu izvēlas saņemt veselības aprūpes pakalpojumus aiz savas mītnes valsts robežām. Grāmatā tiek aplūkotas iespējas veselības pakalpojumu nacionālās īpatnības: salīdzinātas ārstēšanas izmaksas, likumdošana, kvalitātes un drošības jautājumi, pacienta tiesības u.c. Publikācija aicina ieinteresētās puses uzsākt kopīgu darbu pie šo nozīmīg0 jautājumu harmonizēšanas un saskaņošanas.

Eiropas veselības pārskats 2018. Vairāk nekā skaitļi – pierādījumi visiem

ingrida.holma's picture

Šis Eiropas veselības ziņojums, kas tiek publicēts ik pēc trīs gadiem, sniedz lasītājiem, tostarp, politikas veidotājiem, politiķiem, sabiedrības veselības speciālistiem un žurnālistiem, ieskatu PVO Eiropas reģiona veselības un labklājības progresā.

European action plan to reduce the harmful use of alcohol 2012-2020

ilona.kauce's picture

PVO mēneša grāmata!

European action plan to reduce the harmful use of alcohol 2012-2020

Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2012.

Eiropas rīcības plānu, lai mazinātu kaitīga alkohola lietošanu, atbalstīja visas PVO Eiropas reģiona 53 dalībvalstis 2011.gada septembrī. Plāns sevī ietver virkni uz pierādījumiem balstītu politikas iespēju. 

European Report on Preventing Elder Maltreatment

ilona.kauce's picture

PVO mēneša grāmata!

European Report on Preventing Elder Maltreatment

Sethi, D. et all
WHO Regional Office for Europe, 2011
Atstumtība, atstāšana bezpalīdzīgā stāvoklī, vardarbība…. Vismaz 4 miljoni veco cilvēku Eiropā atzīst, ka ir izjutuši sliktu attieksmi pēdējā gada laikā. Ņemot vērā aktuālo sabiedrības novecošanos problēmu, aizvien vairāk cilvēku tiek pakļauti sliktas izturēšanās riskam.

Global atlas of palliative care at the end of life

ilona.kauce's picture

PVO mēneša grāmata!

Global atlas of palliative care at the end of life

World Palliative Care Alliance; WHO, 2014

Paliatīvā aprūpe ir kas vairāk, kā tikai sāpju atvieglošana. Tā ietver rūpes par nedziedināmi slimo pacientu fizisko, psihosociālo un emocionālo ciešanu atvieglošanu, kā arī sniedz atbalstu slimnieku ģimenes locekļiem, kuri uzņemas rūpes par tuvinieku. Saskaņā ar PVO datiem, ik gadu paliatīvā aprūpe ir nepieciešama aptuveni 20 miljoniem cilvēku. Taču tikai 10 % no tiem saņem šādu palīdzību. Tas nozīmē, ka pasaules mērogā nepieciešamība pēc paliatīvās aprūpes netiekapmierināta.

Global report on diabetes

ilona.kauce's picture

PVO mēneša grāmata!

Global report on diabetes

2012. gadā mirstība no diabēta un tā izraisītām komplikācijām sasniedza 1,5 milj. gadījumu. Tieši tāpēc 2016. gada Pasaules Veselības dienas tēma bija veltīta cīņai ar diabētu, vēršot uzmanību uz nepieciešamību stiprināt slimības diagnostikas pasākumus un uzlabot tās ārstēšanu.

Global Status Report on Alcohol and Health 2014

ilona.kauce's picture

PVO mēneša grāmata!

Global Status Report on Alcohol and Health 2014

WHO, 2014

PVO agrāk ir publicējusi vairākus pārskatus par šo tēmu, kurš pēdējo reizi tika publicēts 2011, bet šogad 2014 ziņojumā ir dažas unikālas īpašības. Pirmkārt, tas raksturo progresu alkohola politikas attīstībā dalībvalstīs pēc globālās stratēģijas apstiprināšanas par kaitīgā alkohola lietošanas samazināšanu 2010.gadā. Otrkārt, šī atskaite satur plašu informāciju par rādītājiem, kas saistīti ar alkohola lietošanu, neinfekcijas slimībām un profilaksi visaptveroša globālā monitoringa ietvaros, ko pieņēma Vispasaules veselības aizsardzības asamblejas 66.sesijā. Un, treškārt, šis ziņojums sniedz apskatu par dažiem mehānismiem un ceļiem, kā alkohols ietekmē sabiedrības veselību

Global Status Report on Road Safety 2015

ilona.kauce's picture

PVO mēneša grāmata!

Global Status Report on Road Safety 2015

WHO, 2015

Jaunas ceļu satiksmes drošības ziņojums akcentē svarīgākos jautājumus, kas saistīti ar drošas infrastruktūras izveidi un ceļu satiksmes traumatisma samazinājumu. Ceļu infrastruktūra, galvenokārt, ir izbūvēta automobilistu vajadzībām, kaut arī ziņojums uzsver, ka 49% nāves gadījumu notiek ar gājējiem, velo- un motobraucējiem. Reāli uzlabojumi ceļu satiksmes nāves skaitu samazināšanā notiks tikai tad, kad ceļu dizains ņems vērā visu ceļu satiksmes dalībnieku vajadzības. 

Good governance for prison health in the 21st century : a policy brief on the organization of prison health

ilona.kauce's picture

PVO mēneša grāmata!

Good governance for prison health in the 21st century : a policy brief on the organization of prison health.

Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2013.

 

Neskatoties uz to, ka Eiropas reģiona valstīs ieslodzīto veselības jautājumus regulē virkne likumdošanas aktu,  viņu tiesības uz veselību bieži vien tiek pārkāptas. Ziņojumā  tiek apkopoti vairāku pētījumu rezultāti,  kas veikti, lai noskaidrotu situācijas atbilstību starptautiskiem likumdošanas aktiem ieslodzīto veselības tiesiskao un ētikas prasību jomā.

Guidelines for the prevention, care and treatment of persons with chronic hepatitis B infection

ilona.kauce's picture

PVO mēneša grāmata!

Guidelines for the prevention, care and treatment of persons with chronic hepatitis B infection

Pasaules Veselības organizācija pirmo reizi sagatavoja un publicēja vadlīnijas hroniskā B hepatīta  profilaksē, ārstēšanā, kā arī hronisko B hepatīta slimnieku aprūpē. Vadlīnijas satur norādes vienkāršu, neinvazīvu testu lietošanā, lai noteiktu aknu bojājumu pakāpi, kā arī zāļu rezistentu gadījumu un HIV/hepatīta slimnieku ārstēšanā.

Health and environment – communicating the risks

ilona.kauce's picture

PVO mēneša grāmata!

Health and environment – communicating the risks.

WHO Regional Office for Europe,2013.

Valsts pārvaldei visos līmeņos ir jāsaskaras ar sarežģītām situācijām, saistītam ar vides faktoru negatīvo ietekmi uz sabiedrības veselību.  Šādās situācijās ir nepieciešams pareizi novērtēt vides faktoru iespējamo ietekmi uz apkārtējo vidi un sabiedrības veselību kopumā, un spēt pārvaldīt informāciju un datus par iespējamiem riskiem, ņemot vērā iesaistīto pušu viedokli, intereses un vērtības.

Hematopoētisko un limfātisko audu audzēju klasifikators

ingrida.holma's picture

Ir iznācis 4. papildinātais izdevums " Hematopoētisko un limfātisko audu audzēju klasifikators". Šī sērija ir par cilvēka audzēju histoloģisko un ģenētisko tipizāciju.

Grāmata nodrošina starptautisku standartu onkologiem un patologiem, un kalpo kā rokasgrāmata pētījumu plānošanai, terapijas procesa un klīniskā iznākuma novērošanai.

HIV operational plan 2012-2013

ilona.kauce's picture

PVO mēneša grāmata!

HIV operational plan 2012-2013 : WHO’s support to implement the Global Health Sector Strategy on HIV/AIDS

Geneva : World Health Organization, 2012.

HIV Darbības plāns iezīmē PVO prioritārās darba jomas 2012-2013, sniedzot informāciju par normatīviem norādījumiem, konsultatīviem pakalpojumiem  politikas jautājumos, tehnisko palīdzību un citiem produktiem un pakalpojumiem, kas tiks īstenoti katrā stratēģiskā virzienā visā PVO HIV programmā.

Jaunais globālais neinfekciju slimību ziņojums

ilona.kauce's picture

PVO mēneša grāmata!

Global status report on noncommunicable diseases 2014
WHO, 2014

19. janvārī Pasaules Veselības organizācija prezentēja jauno neinfekciju slimību ziņojumu (Global status report on noncommunicable diseases 2014), kas rāda, ka visā pasaulē no hroniskām neinfekcijas slimībām (sirds-asinsvadu, vēža, diabēta u.c.) priekšlaicīgi mirst 16 miljoni cilvēku.

Ziņojumā apkopoti jaunākie dati par neinfekcijas slimību un mirstības slogu pasaulē. Tas atklāj galvenos riska faktorus un problēmas, kas saistītas ar šo problēmu, kā arī definē  deviņus konkrētus mērķus, kas būtu jāizvirza visām dalībvalstīm, atkarībā no to attīstības pakāpes un pieejamiem resursiem, lai mazinātu postu, ko šīs slimības nodara katras valsts iedzīvotāju vidū.

Management of severe malaria : a practical handbook

ilona.kauce's picture

PVO mēneša grāmata!

Management of severe malaria : a practical handbook

WHO, 2012

Malārija joprojām ir nopietns drauds cilvēku veselībai daudzās pasaules valstīs. Ārstēšanās trūkums, jo īpaši malārijas gadījumos, ko izraisa P. falciparum parazītu sugas, ir galvenais iemesls, kādēļ smagas slimības formas var novest pie  pacienta stāvokļa straujas pasliktināšanās un izraisīt dzīvībai bīstamas komplikācijas.

Pneumonia: the forgotten killer of children

ilona.kauce's picture

PVO mēneša grāmata!

Pneumonia: the forgotten killer of children

Wardlaw, Tessa M.

WHO, 2006.

Katru gadu no pneimonijas mirst vairāk nekā 2 miljoni bērnu. Attīstības valstīs netiek pievērsta pietiekama  uzmanība šai slimībai, kas nogalina vairāk bērnu nekā AIDS, malārija un masalas kopā.

UNICEF un PVO kopējais ziņojums atspoguļo pneimonijas izplatību un pašreizējo situāciju ar slimības ārstēšanu un profilaksi. Tas ir aicinājums rīkoties, lai mazinātu bērnu mirstību  un ir būtisks solis, lai sasniegtu Tūkstošgades attīstības mērķi par bērnu mirstību.

PPasaules Veselības ziņojums veltīst Tūkstošgades mērķu sasniegumiem

ilona.kauce's picture

PVO mēneša grāmata!

World Health Statistics 2015

2000. gadā ANO un valstu līderi izvirzīja vairākus grandiozus Tūkstošgades mērķus veselības jomā. 2015. ir pēdējais gads ceļā uz šo mērķu sasniegšanu. Jaunais,  Pasaules Veselības ziņojums piedāvā apkopotu informāciju par Tūkstošgades mērķu sasnieguma rezultātiem 194 pasaules valstīs...

Preventing suicide: a global imperative

ilona.kauce's picture

PVO mēneša grāmata!

Preventing suicide: a global imperative

WHO, 2014

PVO Pašnāvību profilakses ziņojums ir pirmais šāda veida izdevums, kas vienuviet apkopo visu nepieciešamo informāciju par šo smagu globālo problēmu, sākot ar statistikas datiem un beidzot ar praktiskām rekomendācijām par iespējamo rīcību, kas ļautu savlaicīgi novērst suicīdus un to mēģinājumus. Ne vienmēr tam ir vajadzīgi milzīgi finansu līdzekļi. Pastāv salīdzinoši lēti pierādījumos balstīti profilaktiskie pasākumi, kas ir efektīvi situācijās, kad finansiālie līdzekļi ir ierobežoti.

Radīt labvēlīgu saiti starp transportu, veselību un vidi

ingrida.holma's picture

Transportam ir būtiska nozīme mūsdienu sabiedrībā un ekonomikā. Tas nodrošina piekļuvi darbam, izglītībai, pakalpojumiem, ērtībām un atpūtai, vienlaikus veicinot ekonomisko izaugsmi, darba vietas un tirdzniecību. Tajā pašā laikā transports ietekmē vidi un cilvēku veselību. Veselīga un ilgtspējīga transporta politika var ievērojami veicināt ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu un ilgtspējīgas attīstības programmas līdz 2030. gadam izpildi. Kopš 2002.

The European health report 2015

ilona.kauce's picture

PVO mēneša grāmata!

The European health report 2015

Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionālais birojs ir nācis klajā ar kārtējo Eiropas veselības ziņojumu. Tas sniedz iespēju sekot, kā virzās izvirzīto “Veselība 2020” (HEALTH 2020)  mērķu sasniegšana. Galvenais šo mērķu uzdejums ir nodrošināt patiesu veselību un labklājību visiem Eiropas iedzīvotājiem.

Towards 100% voluntary blood donation : a global framework for action

ilona.kauce's picture

 PVO mēneša grāmata!

Towards 100% voluntary blood donation : a global framework for action

WHO, 2010

PVO un Sarkanā Krusta organizācija ir izstrādājušas stratēģija bezatlīdzības donoru bāzes izveidei. Stratēģija izvirzītais mērķis ir panākt, lai visās dalībvalstīs tiktu radīta stabila un droša brīvprātīgo bezatlīdzības asins nodošanas sistēma, kas pilnībā nodrošinātu šo valstu vajadzības pēc donoru asinīm.

World report on disability

ilona.kauce's picture

PVO mēneša grāmata!

World report on disability

WHO, 2011.

Pasaules Veselības Organizācijas un Pasaules Bankas kopējā ziņojumā par invaliditāti ir aprēķināts, ka invaliditāte ir vairāk nekā miljardam cilvēku pasaulē.
Diemžēl, šiem cilvēkiem bieži vien nākas saskarties ar daudzām problēmām -  sliktu veselību, zemāku izglītības līmeni, mazākām ekonomiskajām iespējām un augstāku nabadzības risku, nekā cilvēkiem bez invaliditātes. Galvenie šīs nevienlīdzības iemesli -  vāja pakalpojumu pieejamība un  dažādi šķēršļi ikdienas dzīvē.