European action plan to reduce the harmful use of alcohol 2012-2020

ilona.kauce's picture

 

Šajā publikācijā ietverta arī PVO Eiropas Reģionālās komitejas rezolūcija EUR/RC61/R4, rādītāju saraksts (ar definīcijām), ko izmanto Eiropas informācijas sistēmā par alkoholu un veselību kopumā dalībvalstīs. Rīcības plāns ir cieši saistīts ar globālo stratēģiju, lai samazinātu kaitīgo alkohola lietošanu, kuru pieņēma Pasaules Veselības asamblejā 2010.gada maijā. Primārā auditorija rīcības plānam ir PVO Eiropas reģiona valsts iestādes, kas atbild par alkohola politiku, galvenokārt veselības un citas ministrijas (tai skaitā finanšu, izglītības, sociālās labklājības, transporta un krimināltiesību jomā), nevalstiskās un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, pētnieki, privātā sektora un starptautiskie partneri.
Citas PVO publikācijas par šo tēmu:

1. Alcohol problems in the criminal justice system: an opportunity for intervention ; (2013)
2. Alcohol in the European Union : consumption, harm and policy approaches ; (2012)
3. Meeting report: first meeting of the global network of WHO national counterparts for implementation of the global strategy to reduce the harmful use of alcohol ; (2011)
4. Global status report on alcohol and health ; (2011)
5. European status report on alcohol and health 2010 ; (2010)
6. Report on the meeting on indicators for monitoring alcohol, drugs and other psychoactive substance use, substance-attributable harm and societal responses, Valencia, Spain, 19-21
October 2009 ; (2010)
7. The involvement of nurses and midwives in screening and brief interventions for hazardous and harmful use of alcohol and other psychoactive substances ; (2010)
8. Global strategy to reduce the harmful use of alcohol ; (2010)
9. The European Commission’s Communication on alcohol, and the WHO framework for alcohol policy : analysis to guide development of national alcohol action plans ; (2010)
10. Best practice in estimating the costs of alcohol : recommendations for future studies ; (2010)
11. Evidence for the effectiveness and cost-effectiveness of interventions to reduce alcohol-related harm ; (2009)
12. Preventing violence by reducing the availability and harmful use of alcohol ; (2009)
13. Drinking and driving : a road safety manual for decision-makers and practitioners ; (2007)
14. Alcohol and injury in emergency departments : summary of the report from the WHO collaborative study on alcohol and injuries ; (2007)
15. WHO collaborative study on alcohol and injuries : final report ; (2007)
16. WHO Collaborative Project on Identification and Management of Alcohol-Related Problems in Primary Health Care : report on phase IV : development of country-wide strategies for
implementing early identification and brief intervention in primary health care ; (2006)
17. Interpersonal violence and alcohol in the Russian Federation : policy briefing ; (2006)
18. Framework for alcohol policy in the WHO European Region ; (2006)
19. Alcohol and interpersonal violence : policy briefing ; (2005)
20. What are the most effective and cost-effective interventions in alcohol control? : To what extent does an increase in alcohol prices lead to a significant reduction in alcohol
consumption by age groups? What are other implications of increased alcohol prices? ; (2004)
21. Global status report on alcohol 2004 2nd ed. ; (2004)
22. Global status report : alcohol policy ; (2004)