European Report on Preventing Elder Maltreatment

ilona.kauce's picture

Jaunākais PVO ziņojums sniedz pārskatu par bioloģiskajiem, sociālajiem, kultūras, ekonomiskajiem un ekoloģiskajiem faktoriem, kas paaugstina personas risku kļūt par sliktas izturēšanās upuri vai pāridarītāju. Grāmatā ir sniegtas rekomendācijas profilakses pasākumiem, tādiem, kā psiholoģiskās rehabilitācijas programmas varmākām vai izglītojošās programmas aprūpētājiem, kas palīdzētu tiem veidot pozitīvu un iejūtīgu attieksmi pret aprūpējamajiem.
Grāmata domāta valsts un nevalstiskajām institūcijām, speciālistiem, kas ikdienā strādā ar vecajiem ļaudīm, tiem, kuri ir ieinteresēti veidot sociāli atbildīgu politiku situācijas uzlabošanai.
Citas PVO publikācijas par šo tēmu:

1.  Palliative care for older people: better practices, (2011)
2.   How can European states design efficient, equitable and sustainable funding systems for long-term care for older people, (2009)
3.  How can health systems respond to population ageing, (2009) 
4.  Discussing screening for elder abuse at primary health care level, (2008) 
5.  A global response to elder abuse and neglect : building primary health care capacity to deal with the problem world-wide : main report, (2008) How can the settings used to provide care to older people be balanced?, (2008)
6.  Healthy ageing profiles : guidance for producing local health profiles for older people, (2008)Demystifying the myths of ageing, (2008) 
7.  The solid facts : home care in Europe, (2008) Older persons in emergencies : an active ageing perspective, (2008)
8.  Older people in emergencies: considerations for action and policy development, (2008)
9.  Age-friendly PHC centres toolkit, (2008) WHO global report on falls prevention in older age, (2008) 
10. Women, ageing and health : a framework for action : focus on gender, (2007) 
11. Global age-friendly cities: a guide, (2007) Healthy ageing : practical pointers on keeping well, (2005)
12. What are the palliative care needs of older people and how might they be met?, (2004)
13. Towards age-friendly primary health care, (2004) What is the effectiveness of old-age mental health services?, (2004)
14. What is the effectiveness of home visiting or home-based support for older people?, (2004) 
15. What are the main risk factors for disability in old age and how can disability be prevented?, (2004) 
16. Better palliative care for older people, (2004)
17. What are the main risk factors for falls amongst older people and what are the most effective interventions to prevent these falls? How should interventions to prevent falls be implemented?, (2004) 
18. Keep fit for life: meeting the nutritional needs of older persons, (2002)
19. Active ageing : a policy framework, (2002) 
20. Missing voices : views of older persons on elder abuse, (2002) 
21. Health and ageing : a discussion paper Preliminary version. (2001)