Global atlas of palliative care at the end of life

ilona.kauce's picture

Kā atbildi uz šo problēmu, PVO, sadarbībā ar Pasaules paliatīvās aprūpes aliansi (The Worldwide Palliative Care Alliance) ir izdevusi pirmo Vispasaules paliatīvās palīdzības atlantu (Global atlas of palliative care at the end of life). Publikācijas mērķis – vērst uzmanību uz paliatīvās aprūpes nepieciešamību pasaulē un sniegt noderīgu informāciju par šo tēmu.
Atlantā ir iekļauti sekojoši jautājumi:

 •  - Kas ir paliatīvā aprūpe;

 • - Vai paliatīvā aprūpe ir cilvēktiesību problēmu lokā;

 • - Slimības, kas saistītas ar paliatīvi aprūpi;

 • - Paliatīvās aprūpes nepieciešamība;

 • - Šķēršļi paliatīvās aprūpes nodrošināšanā;

 • - Kur paliatīvā aprūpe ir pieejama;

 • - Kādi resursi tiek veltīti paliatīvai aprūpei;

 • - Nākotnes perspektīva.

Pasaules paliatīvās aprūpes alianse (The Worldwide Palliative Care Alliance/WPCA)

Vairāk publikāciju par šo tēmu:

 1. WHO guidelines on the pharmacological treatment of persisting pain in children with medical illnesses (2012)
 2. Hand hygiene in outpatient and home-based care and long-term care facilities: a guide to the application of the WHO multimodal hand hygiene improvement strategy and the “My Five Moments For Hand Hygiene” approach (2012)
 3. Paliative Care (2007)
 4. Practical palliative care : a clinical guide / by Pamela M. Sutton (1993)