Global Status Report on Alcohol and Health 2014

ilona.kauce's picture

Publikācijā ietvertas  sekojošas sadaļas: alkohola patēriņš un sabiedrības veselība(1. nodaļa), alkohola patēriņš un iedzīvotāju skaits(2. nodaļa), alkohola patēriņš un tā ietekme uz veselību (3. nodaļa); un rīcība valsts līmenī (4. nodaļa). Ziņojums ietver arī statistiku par visām 193 dalībvalstīm, kā arī informatīvas datu tabulas, kas sniegtas no 2-4 nodaļai (I-III pielikums) un sadaļa par datu avotiem un metodoloģiju, kas izmantota šajā ziņojumā (IV pielikums).

Vairāk publikāciju par šo tēmu:

 1. European Action Plan to Reduce the Harmful Use of Alcohol 2012-2020(2012)
 2. Alcohol in the European Union(2012)
 3. Addressing the Harmful Use of Alcohol(2011)
 4. Global Status Report on Alcohol and Health(2011)
 5. European Status Report on Alcohol and Health(2010)
 6. Global Strategy to Reduce the Harmful Use of Alcohol(2010)
 7. Alcohol and Injuries(2009)
 8. Framework for Alcohol Policy in WHO European Region(2006)
 9. Alcohol, Gender and Drinking Problems(2005)
 10. Alcohol Use and Sexual Risk Behaviour: A Cross-Cultural Study in Eight Countries(2004)
 11. Global Status Report on Alcohol (2004)
 12. Global Status Report: Alcohol Policy(2004)
 13. International Guidelines for Estimating the Costs of Substance Abuse(2003)