Good governance for prison health in the 21st century : a policy brief on the organization of prison health

ilona.kauce's picture

Balstoties uz  pētījumu rezultātiem, ekspertu grupa izdarīga divus svarīgus secinājumus:

• Vadīt un koordinēt visas atbildīgās iestādes un to resursus, veicinot ieslodzīto veselību un labklājību ir katras valsts valdības uzdevums;

• Veselības ministrijas ir atbildīgas un tieši tām jānodrošina veselības aprūpes pakalpojumi un adekvāti sadzīves apstākļi cietumos;

Šāds pārvaldības modelis atbilst jaunai Eiropas veselības politikai „Veselība 2020”, tā ieviešana  radītu labākus apstākļus ieslodzītajiem, kas arī  ir daļa no valsts sabiedrības.

Citas PVO publikācijas par šo tēmu:

 1. Alcohol problems in the criminal justice system: an opportunity for intervention ; (2013)
 2. Women’s health in prisons : action guidance and checklists to review current policies and practices ; (2011)
 3. Patient or prisoner : does it matter which Government Ministry is responsible for the health of prisoners : a briefing paper for a network meeting, Copenhagen October 2010 ; (2010)
 4. Women’s health in prisons : correcting gender inequity in prison health; (2009)
 5. The Madrid recommendation: health protection in prisons as an essential part of public health ; (2009)
 6. Trencin statement on prisons and mental health ; (2008)
 7. Health in prisons : a WHO guide to the essentials in prison health ; (2007)
 8. Interventions to address HIV in prisons : needle and syringe programmes and decontamination strategies ; (2007)
 9. Interventions to address HIV in prisons : drug dependence treatments ; (2007)
 10. Interventions to address HIV in prisons: HIV care, treatment and support ; (2007)
 11. Interventions to address HIV in prisons : prevention of sexual transmission ; (2007)
 12. Effectiveness of interventions to manage HIV in prisons ; (2007)
 13. Status paper on prisons, drugs and harm reduction ; (2005)
 14. Promoting the health of young people in custody ; (2003)