Guideline: preventive chemotherapy to control soil-transmitted helminth infections in at-risk population groups

ingrida.holma's picture

Šajā rokasgrāmatā ietvertie ieteikumi ir paredzēti plašai auditorijai, ieskaitot politikas veidotājus un to ekspertus - padomniekus, kā arī valsts iestāžu un organizāciju darbiniekus, kas saistīti ar augsni pārnēsāto helmintu infekciju un uztura kontroles programmu izstrādi, ieviešanu un paplašināšanu, lai uzlabotu sabiedrības veselību. Tā  sniedz vispārējus ieteikumus par profilaktisko ķīmijterapiju kā iejaukšanos , lai samazinātu augsnē izplatīto helmintu infekcijas  slogu bērniem, pusaudžiem, reproduktīvā vecuma sievietēm un grūtniecēm, ieskaitot tos, kas ir inficēti ar HIV.

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/258983/1/9789241550116-eng.pdf