Legal frameworks for eHealth

ilona.kauce's picture

Kādi ir būtiskie cilvēktiesību un ētikas jautājumi, kas saistīti ar personas datu aizsardzību e-veselības kontekstā? Kam būtu tiesības šīs informācijas pieejai, rediģēšanai un kontrolei? Kā katras valsts likumdošanas līmenī nodrošināt pacienta informācijas konfidencialitāti? Kāda ir pieredze šo daudzu citu saistīto jautājumu   risināšanā vairākās ES valstīs savā pētījumā apskataGlobal Observatory for eHealth.

Citas PVO publikācijas par šo tēmu:

  1. Safety and security on the internet: challenges and advances in Member States : based on the findings of the second global survey on eHealth ; (2011)
  2. mHealth: new horizons for health through mobile technologies: second global survey on eHealth ; (2011)
  3. Atlas eHealth country profiles: based on the findings of the second global survey on eHealth ;(2011)
  4. Telemedicine: opportunities and developments in Member States: report on the second global survey on eHealth ; (2010)
  5. Framework and standards for country health information systems ; 2nd ed. ; (2008)
  6. Building foundations for eHealth : progress of member states : report of the Global Observatory for eHealth ; (2006)
  7. eHealth tools and services : needs of member states : report of the WHO Global Observatory for eHealth ; (2006)
  8. Connecting for health : global vision, local insight : report for the World Summit on the Information Society : country profiles ; (2006)
  9. Connecting for health : global vision, local insight : report for the World Summit on the Information Society ; (2005)