PPasaules Veselības ziņojums veltīst Tūkstošgades mērķu sasniegumiem

ilona.kauce's picture

Rezultāti ir atšķirīgi: ir valstis, kas izpildīja mērķus, vai tuvākajā laikā izpildīs tos vairākās kategorijās, bet ir tādas, kuru progress ceļā uz šiem mērķiem ir salīdzinoši neliels. Saglabājoties esošajām tendencēm, līdz šī gada beigām tiks sasniegti globālie mērķi  cīņā ar HIV/AIDS, malāriju un tuberkulozi, kā arī par pieejas paplašināšanu drošam dzeramajam ūdenim. Ir panāks ievērojams progress bērnu nepietiekama uztura problēmas mērogā, samazinājusies bērnu un mātes mirstības rādītāji , kā arī aizvien vairāk pasaules iedzīvotājiem tagad ir pieejami pamata sanitārie un higiēnas pakalpojumi.

Pasaules Veselības organizācijas Ģenerāldirektore  Margarēta Čena(Dr Margaret Chan) atzīmē: ” Tūkstošgades mērķi labvēlīgi ietekmēja sabiedrības veselības svēru visā pasaulē. Tie ļāva politisko uzmanību uz daudzām nozīmīgām sabiedrības veselības problēmām un savākt nepieciešamos resursus. Un, kaut arī progress vieš cerības, tomēr a starp valstīm, kā arī pašu valstu robežās ir ievērojamas atšķirības. Jaunajā ziņojumā aktualizē jautājumu par to, ka nepieciešams aktivizēt centienus, lai nodrošinātu pieeju veselības aprūpei mazaizsargām  pasaules iedzīvotāju grupām”.

Vairāk pat Tūkstošgades mērķiem šeit

Publicitātes informācija par Pasules Veselības ziņojumu 2015. šeit