Preventing suicide: a global imperative

ilona.kauce's picture

PVO mēneša grāmata!

Preventing suicide: a global imperative

WHO, 2014

PVO Pašnāvību profilakses ziņojums ir pirmais šāda veida izdevums, kas vienuviet apkopo visu nepieciešamo informāciju par šo smagu globālo problēmu, sākot ar statistikas datiem un beidzot ar praktiskām rekomendācijām par iespējamo rīcību, kas ļautu savlaicīgi novērst suicīdus un to mēģinājumus. Ne vienmēr tam ir vajadzīgi milzīgi finansu līdzekļi. Pastāv salīdzinoši lēti pierādījumos balstīti profilaktiskie pasākumi, kas ir efektīvi situācijās, kad finansiālie līdzekļi ir ierobežoti.

Pašnāvības un to mēģinājumi ir smaga globāla problēma, kas katru gadu aiznes tūkstošiem dzīvības un smagi skar daudzus sabiedrības locekļus – pašnāvnieka radus, draugus, kolēģus. Ziņojuma mērķis ir uzlabot ieinteresēto institūciju un atbildīgo speciālistu zināšanas par pašnāvību problēmas nozīmi kopējā veselības aprūpes sistēmas ainā, kā arī stimulēt un atbalstīt PVO dalībvalstis noteikt šo jautājumu, kā vienu no būtiskākajiem uzdevumiem, kas risināms globālā veselības aizsardzības kontekstā.

Ziņojuma versija krievu valodā