Unsafe abortion

ilona.kauce's picture

Pasaulē 2008.gadā notika aptuveni 21.6 miljoni nedrošu abortu, galvenokārt jaunattīstības valstīs. Kopš 2003.gada nedrošu abortu skaits (19,7 milj.), tomēr kopumā paliek nemainīgs – aptuveni 14 nedroši aborti uz 1000 sievietēm vecumā no 15 līdz 44 gadiem. Nedrošu abortu skaita pieaugums galvenokārt ir saistīts ar to, ka reproduktīvā vecuma sieviešu skaits arvien palielinās.

Vēl citas publikācijas par šo tēmu:

  1. Improving access to safe abortion care and related reproductive health services in the European Region, (2012)
  2. External evaluation 2003-2007: impact of HRP research in medical (non-surgical) induced abortion : a case study, (2008)
  3. Safe abortion : technical and policy guidance for health systems, (2003)
  4. Abortion in the developing world, (1999)
  5. Post-abortion family planning : a practical guide for programme managers, (1997)
  6. Studying unsafe abortion : a practical guide, (1996)