RGB - zils

ilona.kauce's picture

Rīgas Stradiņa universitātes Informācija centrā var aplūkot kārtējo fotokluba “Rīga” biedru veidoto fotogrāfiju izstādi no sērijas “RGB” – “zils”. Fotogrāfiju tēmu loks ir plašs – pilsētas un dabas skati, ikdienas dzīves fragmenti, klusās dabas. Visu fotogrāfiju vienojošais elements ir tajās redzamā zilā krāsa.

RGB – saīsinājums no vārdiem angļu valodā: red – green – blue, t.i., sarkans – zaļš – zils, tās ir pamatkrāsas, kuras sajaucot, veido citas krāsas. Arī vizuālajā mākslā sarkanā ir viena no pamatkrāsām, un tā šajā izstādē tika izvēlēta par galveno kā aktīva, akcentējoša, kura simbolizē mīlestību, drosmi, dzīvību, kustību.

Izstādes idejas autore ir fotokluba vadītāja Eiženija Anna Freimane.