Zinātnieku nakts 2013

ilona.kauce's picture

Lietainā 27. septembra vakarā  Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas tehnoloģiju centrs bija pilns ar cilvēkiem. Ūdens, kas straumēm gāzās no debesīm un bungoja pa ēkas jumtu, netraucēja bērniem, jauniešiem, skolotājiem un vecākiem sanākt uz Zinātnieku nakts pasākumu, kura tēma šogad tā arī skanēja – „Ūdens”.

“Ūdens deja”

RSU estētiskās vingrošanas kolektīva dalībnieces dejoja ūdens deju un, pēc universitātes rektora Jāņa Gardovska uzrunas, viesi varēja sākt savu ceļojumu pie zināšanām.

Arī RSU bibliotēkas PVO Depozitārija Latvijā nodaļa sarūpēja viesiem interesantas, izzinošas un aizraujošas aktivitātes:

Fotografiju izstāde "Ūdens dabā"

Fotografiju izstāde “Ūdens dabā”

Izstāde „Ūdens dabā” tapa sadarbībā ar tautas fotostudijas „Bauska” dalībniekiem. Poētiskās fotogrāfijas parāda, ka ūdens ir viela, kas salīdzinoši vienkārši maina savu agregātstāvokli. Ūdens var plūst un sasalt, tas var tapt par sniegpārslu vai ūdens lāsi, tas kā miglas vāli var pieplakt zemei, vai kā mākonis pacelties debesīs…

Pasākuma apmeklētāji iepazīstas ar ūdens aprites cikla procesiem

Pasākuma apmeklētāji iepazīstas ar ūdens aprites cikla procesiem

Pacietīgākie varēja pārbaudīt un papildināt savas zināšanas par ūdens aprites ciklu dabā. Uzdevumu vajadzēja veikt vairākos etapos – vispirms bija jāiepazīstas ar krāsaino plakātu, kurā ir ar specializētiem terminiem aprakstīti un vizuāli parādīti procesi, kas nodrošina ūdens aprites ciklu. Materiālus īpaši Pasaules ūdens dienai 2013 sagatavoja UNESCO , bet PVO bibliotēkas darbinieki ar autoru atļauju tos adaptēja un pārtulkoja latviešu valodā.

Uzdevumu ar aizrautību pilda gan sākumskolu, gan vidusskolu audzēkņi

Uzdevumu ar aizrautību pilda gan sākumskolu, gan vidusskolu audzēkņi

RSU Sabiedrības Veselības fakultātes studente Lāsma Miezīte piedalījās pasākumā kā brīvprātīgā

RSU Sabiedrības Veselības fakultātes studente Lāsma Miezīte piedalījās pasākumā kā brīvprātīgā

Nākamajā etapā dalībniekam bija jāaizpilda uzdevuma lapa, kur tukšās ailēs vajadzēja ierakstīt pareizos terminus, ar ko konkrētie procesi tiek apzīmēti. Piemēram – notece, kondensācija, gruntsūdens krājums u.c. Īpašu interesi un aizrautību  šī uzdevuma pildīšanā izrādīja pamatskolu audzēkņi, bet netrūka sākumskolas un vidusskolas vecuma censoņu, kuri godam izpildīja šo sarežģīto uzdevumu.

Tālāk viesiem bija iespēja doties uz kinozāli, kur tika rādīts PVO un UNESCO sadarbības partneru – fotogrāfu, sagatavotais fotostāsts par to, kā dzīvo cilvēki tajos pasaules apgabalos, kur ikdienā pietrūkst ūdens.  Savukārt izglītojošā īsfilma iepazīstināja skatītāju ar vēl vienu problēmu –  kāds ūdens daudzums, kas tiek izmantots pārtikas ražošanā, tiek izniekots, jo trešdaļa no visas pasaulē saražotās pārtikas nonāk atkritumos.

Top zemūdens pasaule

Top zemūdens pasaule

Mazākajiem  pasākuma viesiem bija iespēja veidot pašiem savu zemūdens pasauli. Vispirms tie iepazinās ar Latvijas upju un ezeru iemītnieku aprakstiem un tad, izvēloties sev tīkamāko, ielīmēt to iepriekš sagatavotā zemūdens maketā.  Atsaucība bija tik liela, ka līdz vakara beigām visi ūdenstilpju iemītnieki, kuru bija pāri par 250 eksemplāriem, atrada savu vietu.

Zemūdens pasaule gatava!

Zemūdens pasaule gatava!

PVO Depozitārija bibliotēkas nodaļas sagatavotās aktivitātes izpelnījās lielu interesi, pasākuma laikā tos apmeklēja pāri par 400 cilvēku, kuriem šī bija lieliska iespēja uzzināt vairāk par ūdeni un tā nozīmi mūsu planētas dzīvē.

Sagatavot un vadīt šo lielisko pasākumu PVO Depozitārija nodaļas darbiniecēm Ingrīdai Holmai un Ilonai Kaucei palīdzēja RSU bibliotēkas darbiniece Agnese Veitas un RSU SVF fakultātes studente Lāsma Miezīte. Paldies viņām par ieguldīto darbu!