PVO preses jaunumi

Alcohol in the European Union: Consumtion, harm and policy approaches

ilona.kauce's picture

Jaunākā grāmata!

Alcohol in the European Union: Consumtion, harm and policy approaches

WHO Regional Office for Europe, 2012

Jaunākais Eiropas reģionālās komitejas ziņojums par alkohola ietekmi uz dažādām sabiedrības dzīves sfērām: veselību, darbu, sabiedrisko vidi, alkohola pieejamību, reklāmas efektivitāti, u.c. Grāmatā ir pieejami jaunākie statistikas dati un noderīga informācija par konkrētiem rīcības soļiem, kas palīdzēs mazināt alkohola lietošanas iztaisītu kaitējumu sabiedrības veselībai.

BMA Medicīnas grāmatu konkursa 2014 uzvarētājs

ilona.kauce's picture

BMA Medical Book of the Year 2014!

Pocket Book of Hospital Care for Children: Guidelines for the Management of Common Childhood Illnesses, 2nd edition
WHO, 2013

Britu Medicīnas asociācijas 2014. gada balvas ieguvēja nominācijā “Pediatrija”  tika atzītaPasaules Veselības organizācijas izdotā  grāmata “Pocket book of hospital Care for children”.

Bugs, drugs & smoke : stories from public Health

ilona.kauce's picture

Jaunākā grāmata!

Bugs, drugs & smoke : stories from public Health

WHO, 2011

Grāmatā vienkāršā un saistošā valodā ir stāstīts par izmaiņām, ko pasaulē ienesa PVO darbība. Gadu desmitiem ilgusī neatlaidīgā cīņa ar tādām slimībām, kā vējbakas, HIV/AIDS un tuberkuloze, rīcība, kas mazina tabakas industrijas ietekmi un atbalsts garīgai veselībai, ir nesusi rezultātus, kas mainījuši situāciju sabiedrības veselības jomā visā pasaulē.

Elektroniskais zinātniskais (recenzētais) žurnāls «Социальные аспекты здоровья населения»

admin's picture

Medicīnas un sociālo problēmu saplūšana rada jaunu starpdisciplināru zinātnes nozari un maina ierastās šaurās specializācijas lomas mūsdienu veselības zinātnē. Kā atbilde šim izaicinājumam tapa mūsdienīgs periodiskais izdevums “Социальные аспекты здоровья населения”, kas atspoguļo gan problēmas, gan sasniegumus šajā jomā Krievijas Federācijā.

Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevention and Control

ilona.kauce's picture

Jaunākā grāmata!

Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevention and Control

Mendis, S., Puska, P., Norrving, B.
WHO, 2011

Ik gadu visā pasaulē no kardiovaskulārajām slimībām mirst 17,3 miljoni cilvēku. Jaunajā atlantā ir apkopoti unikāli dati par šo slimību izraisīto nāves un invaliditātes slogu, bioloģiskajiem, sociālajiem un uzvedības riska faktoriem.

Health economic assessment tools (HEAT) for walking and for cycling: economic assessment of transport infrastructure and policies: methodology and user guide

ilona.kauce's picture

Jaunākā grāmata!

Health economic assessment tools (HEAT) for walking and for cycling: economic assessment of transport infrastructure and policies: methodology and user guide

Sonja Kahlmeier et al.
WHO Regional Office for Europe, 2011.

Ikdienas fiziskās aktivitātes labvēlīgi ietekmē iedzīvotāju veselības stāvokli un atstāj pozitīvu iespaidu uz apkārtējo vidi. Rokasgrāmata sniedz metodoloģiskas rekomendācijas pilsētvides plānotājiem un citiem speciālistiem ekonomiskās novērtēšanas rīku veidošanā, plānojot gājēju un velobraucēju kustības infrastruktūru.

Jaunums bibliotēkas plauktā - SSK-10

ilona.kauce's picture

Starptautiskais statistikas slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcija (SSK-10) ir vispārpieņemts standartinstruments diagnožu kodēšanai statistikas uzskaites nodrošināšanai. SSK 10 tiek izmantots, lai klasificētu slimības un veselības problēmas, kas tiek uzskaitītas dažāda veida medicīniskajos dokumentos, tajā skaitā nāves cēloņu apliecībā.

Latvia: Health system review. Health Systems in Transition, 2012

ilona.kauce's picture

Latvia: Health system review. Health Systems in Transition, 2012

Mitenbergs U, Taube M, Misins J, Mikitis E, Martinsons A, Rurane A, Quentin W
WHO Regional office of Europe, 2012

Jaunāko Latvijas veselības sistēmas novērtējumu 2012, ir veidojusi vietējo ekspertu grupa, kopā ar Eiropas Observatorijas darbiniekiem. Pagaidām grāmata ir lasāma tikai elektroniskā formātā.

Progress on sanitation and drinking-water : 2012 update

ilona.kauce's picture

Jaunākā grāmata!

Progress on sanitation and drinking-water : 2012 update

WHO, 2012.

Lai realizētu katra cilvēka tiesības uz sanitārajām un higiēnas prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni, PVO kopā ar UNICEF realizē ūdensapgādes un kanalizācijas uzraudzības programmu (JMP).  Jaunajā JMP ziņojumā  tiek analizēti sasniegumi, kas panākti pēdējos gados un iezīmēti mērķi un nākotnē veicamās darbības, kas mazinās pasaules nevienlīdzību kvalitatīva ūdens pieejamības jautājumos.

PVO Eiropas Reģionālā biroja elektroniskās grāmatas

ilona.kauce's picture

PVO Eiropas Reģionālais birojs  Kopenhāgenā regulāri izdod sabiedrības veselības tēmām veltītas publikācijas. Grāmatas apkopo problēmas, pieredzi un labo praksi, kas attiecināmas uz dažādām Eiropas reģiona valstīm. Kopš 2015. Gada šīs grāmatas ir pieejamas un lasāmas tiešsaistē elektroniskajā formātā.

Quality control methods for herbal materiāls

ilona.kauce's picture

Jaunākā grāmata!

Quality control methods for herbal materiāls

WHO,2011

Otrais papildinātais izdevums sniedz rekomendācijas augu izcelsmes zāļu standartu izveidē, ņemot vērā esošos nacionālos normatīvus un tiesību aktus. Grāmatā ir aprakstīta virkne starptautiski saskaņotu testu augu materiāla kvalitātes novērtēšanai, tostarp pesticīdu, arsēna, smago metālu, mikroorganismu un aflatoksīnu atlieku noteikšanai.

Social Determinants of Health and Well-being among Young People

ilona.kauce's picture

Jaunākā grāmata!

Social Determinants of Health and Well-being among Young People: Health Behaviour in School-aged Children (HSBC) Study: International Report from the 2009/2010 Survey

WHO Regional Office for Europe, 2012

Sestais starptautiskais ziņojums, kurā apkopota informācija par Eiropas (arī Latvijas) un Ziemeļamerikas bērnu un jauniešu veselību un labsajūtu ietekmējošu uzvedību. Pētījumā ietverti tādi nozīmīgi faktori, kā ēšanas paradumi, fiziskas aktivitātes, attiecības ar vecākiem un skolasbiedriem, apmierinātība ar dzīvi.