Elektroniskais zinātniskais (recenzētais) žurnāls «Социальные аспекты здоровья населения»

admin's picture

Medicīnas un sociālo problēmu saplūšana rada jaunu starpdisciplināru zinātnes nozari un  maina ierastās šaurās specializācijas lomas mūsdienu veselības zinātnē. Kā atbilde šim izaicinājumam tapa mūsdienīgs periodiskais izdevums “Социальные аспекты здоровья населения”, kas atspoguļo gan problēmas, gan sasniegumus šajā jomā Krievijas Federācijā.

Elektroniskajā žurnālā atspoguļotās tēmas: veselības politika, demogrāfiskā situācija, vides aizsardzība, veselības aprūpes sistēmas darbība, medicīnas speciālistu sagatavošana, likumdošanas un normatīvie akti veselības aizsardzības sfērā un citi jautājumi, kas skar sabiedrības veselības un sociālās jomas jautājumus.

Elektroniskais zinātniskais (recenzētais) žurnāls ir brīvpieejas resurss, kur tiek publicēti aktuālo zinātnisko pētījumu rezultāti. Visi raksti ir pieejami bez maksas, tos var gan lasīt tiešsaistē, gan lejupielādēt, lasīšanai personīgajā datorā. Žurnāla izdevējs Krievijas Federācijas Veselības ministrijas Centrālais veselības aprūpes organizācijas un informatizācijas zinātniski-pētnieciskais institūts (Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации).

Elektroniskais zinātniskais izdevums ”Социальные аспекты здоровья населения” pieejams ŠEIT