Jaunums bibliotēkas plauktā - SSK-10

ilona.kauce's picture

Starptautiskais statistikas slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcija (SSK-10) ir vispārpieņemts standartinstruments diagnožu kodēšanai statistikas uzskaites nodrošināšanai. SSK 10 tiek izmantots, lai klasificētu slimības un veselības problēmas, kas tiek uzskaitītas dažāda veida medicīniskajos dokumentos, tajā skaitā nāves cēloņu apliecībā. Uzkrājot SSK-10 klasificētos unificētos datus, tos plaši pielieto gan pētniecībā, gan veselības aprūpes resursu plānošanā.

Atjauninātajā Starptautiskās slimību klasifikācijas 2. sējuma  redakcijā apkopoti visi precizējumi, kas laikā kopš 1996. gada akceptēti gadskārtējās PVO rīkotajās konferencēs un līdz šim tikai daļēji bija atrodami vienkopus.

Grāmatas bibliotēkā pieejamas tikai papīra formātā un ir izmantojamas lasīšanai uz vietas!

Bibliogrāfiskā informācija:

Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija : SSK-10 : 10. redakcija / [atjaunotā izdevuma veidotāji: Māris Baltiņš (zinātniskais redaktors) ... u.c.] ; World Health Organization, Slimību profilakses un kontroles centrs.  Atjaunots izdevums. [Rīga] : Slimību profilakses un kontroles centrs, 2016. sēj. <1-2>