Latvia: Health system review. Health Systems in Transition, 2012

ilona.kauce's picture

Veselības sistēmas pārmaiņu laikos (HIT) ir grāmatu sērija, kuras ietvaros PVO dalībvalstis sniedz nacionāls veselības aprūpes sistēmas, politikas un reformu detalizētu analīzi. Lai atvieglotu salīdzināšanu, pārskati tiek veidoti pēc vienotas shēmas, kas raksturo būtiskākos veselības sistēmu raksturojošos faktorus:
Nacionālās veselības aprūpes sistēmas organizācija un pārvaldības principi:
- Sociodemogrāfiskā, ekonomiskā un politiskā situāciju valstī
- Veselības sistēmas finansējums
- Cilvēkresursi
- Pieejamie pakalpojumi
- Veselības sistēmas reformas
- Veselības sistēmas kopējais novērtējums