Social Determinants of Health and Well-being among Young People

ilona.kauce's picture

Atsevišķs jautājumu bloks ir veltīts jauniešu riskantai uzvedībai – alkohola un tabakas lietošanai, seksuālajām attiecībām, traumatismam, fiziskai vardarbībai. Pētījuma mērķis ir nodrošināt sistemātisku statistisku bāzi, kurā ir aprakstītas būtiskas tendences un atšķirības starp valstīm, tādējādi sekmējot labāku izpratni par veselību un labsajūtu veicinošajiem sociālajiem faktoriem. Zināšanas, ko sniedz pētījumā apkopota informācija, palīdzēs dalībvalstīm nodrošināt nepieciešamos pasākumus jauniešu veselības aizsardzībai un atbalstam.