TDR Research Fairness Initiative report 2018

ingrida.holma's picture

 2018.gada februārī TDR ir publicējis ziņojumu, kurā novērtēts   pētījumu līgumu slēgšanas   procesa  taisnīgums  saskaņā ar jauniem pasākumiem, ko izstrādājusi Padome par attīstības  pētījumiem veselības jomā (COHRED). Pētniecības godīguma iniciatīva (RFI) ir   paredzēta, lai veicinātu un apstiprinātu atbildīgu un godīgu praksi starptautiskajos  sadarbības pētījumos un inovācijās veselības jomā. Taisnīgumu RFI kontekstā mēra   piecās  jomās: pabalstu sadale, ētika, finanšu vadība, juridiska līguma slēgšana,  kapacitātes  stiprināšana.

Vairāk par par šo ziņojumu:http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/260339/1/TDR-STRA-18.1-eng.pdf?ua=1