Aktualitātes

European Report on Preventing Elder Maltreatment

ilona.kauce's picture

PVO mēneša grāmata!

European Report on Preventing Elder Maltreatment

Sethi, D. et all
WHO Regional Office for Europe, 2011
Atstumtība, atstāšana bezpalīdzīgā stāvoklī, vardarbība…. Vismaz 4 miljoni veco cilvēku Eiropā atzīst, ka ir izjutuši sliktu attieksmi pēdējā gada laikā. Ņemot vērā aktuālo sabiedrības novecošanos problēmu, aizvien vairāk cilvēku tiek pakļauti sliktas izturēšanās riskam.

Progress on sanitation and drinking-water : 2012 update

ilona.kauce's picture

Jaunākā grāmata!

Progress on sanitation and drinking-water : 2012 update

WHO, 2012.

Lai realizētu katra cilvēka tiesības uz sanitārajām un higiēnas prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni, PVO kopā ar UNICEF realizē ūdensapgādes un kanalizācijas uzraudzības programmu (JMP).  Jaunajā JMP ziņojumā  tiek analizēti sasniegumi, kas panākti pēdējos gados un iezīmēti mērķi un nākotnē veicamās darbības, kas mazinās pasaules nevienlīdzību kvalitatīva ūdens pieejamības jautājumos.

Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevention and Control

ilona.kauce's picture

Jaunākā grāmata!

Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevention and Control

Mendis, S., Puska, P., Norrving, B.
WHO, 2011

Ik gadu visā pasaulē no kardiovaskulārajām slimībām mirst 17,3 miljoni cilvēku. Jaunajā atlantā ir apkopoti unikāli dati par šo slimību izraisīto nāves un invaliditātes slogu, bioloģiskajiem, sociālajiem un uzvedības riska faktoriem.

Pages