Aktualitātes

2017. gada pārskats: panākumi sabiedrības veselības jomā visā PVO Eiropas reģionā

ingrida.holma's picture

2017. gadā PVO Eiropas reģiona valstis vēl vairāk integrēja ilgtspējīgas attīstības mērķus savu valstu programmās un radīja progresu, stratēģijas "Veselība 2020" mērķu  īstenošanā.

Neskatoties uz aktuālajām problēmām, gadu noteica daudzi nozīmīgi sasniegumi veselības jomā un pasākumi, kas veikti, lai nodrošinātu labāku veselību un labklājību visiem reģionā.

2017. gada notikumi

ingrida.holma's picture

2017. gads Pasaules Veselības organizācijai, kā vienmēr, pagāja lielu izaicinājumu zīmē: slimības uzliesmojumi un un humanās krīzes, globālās veselības politikas veidošana un jauns ģenerāldirektors. PVO ir sagatavojusi gada pārskatu, kur iespējms iepazīties ar šiem un citiem nozīmīgiem notikumiem:

Pages