Aktualitātes

Radīt labvēlīgu saiti starp transportu, veselību un vidi

ingrida.holma's picture

Transportam ir būtiska nozīme mūsdienu sabiedrībā un ekonomikā. Tas nodrošina piekļuvi darbam, izglītībai, pakalpojumiem, ērtībām un atpūtai, vienlaikus veicinot ekonomisko izaugsmi, darba vietas un tirdzniecību. Tajā pašā laikā transports ietekmē vidi un cilvēku veselību. Veselīga un ilgtspējīga transporta politika var ievērojami veicināt ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu un ilgtspējīgas attīstības programmas līdz 2030. gadam izpildi. Kopš 2002.

Hematopoētisko un limfātisko audu audzēju klasifikators

ingrida.holma's picture

Ir iznācis 4. papildinātais izdevums " Hematopoētisko un limfātisko audu audzēju klasifikators". Šī sērija ir par cilvēka audzēju histoloģisko un ģenētisko tipizāciju.

Grāmata nodrošina starptautisku standartu onkologiem un patologiem, un kalpo kā rokasgrāmata pētījumu plānošanai, terapijas procesa un klīniskā iznākuma novērošanai.

SSK-11: Slimību klasifikators

ingrida.holma's picture

Klajā ir nākusi PVO Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācijas (turpmāk – SSK), vienpadsmitā (11.) redakcija. SSK ietver arī plašu sarakstu ar veselības stāvokli ietekmējošiem faktoriem, mirstības un saslimstības cēloņiem, un citiem aspektiem, kas var ietekmēt veselību.

Kā stiprināt sabiedrības veselības pakalpojumus? Mācībstundas no deviņām Eiropas valstīm

ingrida.holma's picture

Eiropas veselības sistēmu un politikas novērošanas centrs sadarbībā ar PVO Eiropas reģionālā biroja Veselības sistēmas un sabiedrības veselības nodaļu ir veicis pētījumu, kurā tika salīdzināta sabiedrības veselības pakalpojumu organizēšana, finansēšana un aprūpes speciālistu nodrošināšana 9 Eiropas valstīs. Gūtās atziņas kalpo kā iedvesmas avots politikas veidotājiem Eiropā un citviet pasaulē sabiedrības veselības pakalpojumu attīstībai. Pētījumā ir izklāstīta veselības aprūpes sistēmu struktūra, kopīgās tendences un galvenās atšķirības.

Eiropas Savienības dalībvalstu veselības pārskati

ingrida.holma's picture

Eiropas Veselības sistēmas un politikas centrs kopā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD) ir izstrādājušas 28 ES dalībvalstu veselības pārskatus. Šie pārskati ir politiski nozīmīgi, jo ir balstīti uz kvalitatīviem un kvantitatīviem datiem, un pārredzamu un konsekventu metodoloģiju, kas ir pielāgota katrai dalībvalstij.

Pages