Aktualitātes

SSK-11: Slimību klasifikators

ingrida.holma's picture

Klajā ir nākusi PVO Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācijas (turpmāk – SSK), vienpadsmitā (11.) redakcija. SSK ietver arī plašu sarakstu ar veselības stāvokli ietekmējošiem faktoriem, mirstības un saslimstības cēloņiem, un citiem aspektiem, kas var ietekmēt veselību.

Kā stiprināt sabiedrības veselības pakalpojumus? Mācībstundas no deviņām Eiropas valstīm

ingrida.holma's picture

Eiropas veselības sistēmu un politikas novērošanas centrs sadarbībā ar PVO Eiropas reģionālā biroja Veselības sistēmas un sabiedrības veselības nodaļu ir veicis pētījumu, kurā tika salīdzināta sabiedrības veselības pakalpojumu organizēšana, finansēšana un aprūpes speciālistu nodrošināšana 9 Eiropas valstīs. Gūtās atziņas kalpo kā iedvesmas avots politikas veidotājiem Eiropā un citviet pasaulē sabiedrības veselības pakalpojumu attīstībai. Pētījumā ir izklāstīta veselības aprūpes sistēmu struktūra, kopīgās tendences un galvenās atšķirības.

Eiropas Savienības dalībvalstu veselības pārskati

ingrida.holma's picture

Eiropas Veselības sistēmas un politikas centrs kopā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD) ir izstrādājušas 28 ES dalībvalstu veselības pārskatus. Šie pārskati ir politiski nozīmīgi, jo ir balstīti uz kvalitatīviem un kvantitatīviem datiem, un pārredzamu un konsekventu metodoloģiju, kas ir pielāgota katrai dalībvalstij.

Pages