Par PVO

Pasaules Veselības organizācija

 • Pasaules Veselības organizācija (World Health Organization) ir Apvienoto Nāciju organizācijas (United Nation) specializēta aģentūra, kas vada un koordinē sabiedrības veselības jomu pasaulē. Tā dibināta 1948.gada 7. aprīlī

 • PVO galvenās funkcijas ir izstrādāt normas un standartus sabiedrības veselības jomā, kā arī formulēt un veicināt uz pierādījumiem balstītas veselības politikas ieviešanu valstīs. PVO sadarbojas ar dalībvalstīm, sniedzot tehnisko atbalstu, kā arī uzrauga un izvērtē sabiedrības veselības tendences pasaulē.
 • PVO mērķis atbilstoši tās Konstitūcijai ir pēc iespējas labākas veselības sasniegšana ikvienam pasaules iedzīvotājam.
 • PVO Konstitūcija definē veselību, ka fizisku, garīgu un sociālu labklājību, nevis tikai slimības vai invaliditātes trūkumu.
 • Ikviena valsts, kas ir ANO dalībvalsts, var kļūt par PVO dalībvalsti. Pašreiz PVO ir 193 dalībvalstis.
 • PVO Eiropas reģionā ir 53 dalībvalstis
 • Latvija ir PVO dalībvalsts kopš 1991.gada. PVO Latvijas pārstāvniecības vadītāja kopš 1995. gada ir Aiga Rūrāne.
 • PVO strādā vairāk nekā 8000 darbinieku no vairāk nekā 150 valstīm, 147 valstīs ir PVO pārstāvniecības un 6 reģionālie biroji.
 • PVO galvenā mītne atrodas Ženēvā.
 • Kopš 2017. gada 1. jūlija PVO ģenerāldirektors ir dr. Teidros Adhanoms Gebreisus (Tedros Adhanom Ghebreyesus). Ģenerāldirektoru apstiprina Pasaules Veselības Asambleja.
 • Pasaules Veselības Asambleja ir PVO augstākais lēmējorgāns. Tā sanāk reizi gadā Ženēvā un tajā piedalās visu 193 dalībvalstu delegācijas.
 • PVO Eiropas reģionālais birojs atrodas Kopenhāgenā, tajā strādā apmēram 670 darbinieku. Kopš 2010. gada PVO Eiropas reģionālais direktore ir Suzanna Jakoba (Zsuzsanna Jakab).