E-žurnāli

Piedāvājam izmantot jau apkopotas saites uz dažādos resursos atrodamajiem brīvpieejas elektroniskajiem žurnāliem sabiedrības veselības un radniecīgajās nozarēs.

Sabiedrības veselības tēmas:

“Aktuāla informācija par atkarības problēmām” - Nacionālā veselības dienesta izdevums

Psihiskā veselība - tematiskie ziņojumi/speciālistu raksti - LR Veselibas ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra iniciatīva nenoversies.lv

“Vēstis” Nacionālā veselības dienesta izdevums

BioMed Central brīvpieejas žurnālu saraksts, sakārtots pa kategorijām

Directory of Open Acess Journal (DOAJ) brīvpieejas žurnāli sabiedrības veselības nozarē

Free Medical Journals brīvpieejas žurnāli sabiedrības veselības nozarē

Public Health Panorama – PVO reģionālā biroja izdevums, kas iekļauj   plašu sabiedrības veselības aizsardzības jautājumu loku

Srtenfordas universitātes bibliotēkas izdevniecības HighWire Press brīvpieejas žurnāli dažādās medicīnas nozarēs

De Gruyter Open brīvpieejas žurnāli medicīnas, farmācijas un sabiedrības veselības nozarē Agrākais nosaukums "Versita Open")

«Социальные аспекты здоровья населения» Elektroniskais zinātniskais (recenzētais) žurnāls. Izdevējs:  “Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения РФ”. Žurnālā tiek publicētas doktora disertāciju pētījumi sabiedrības veselības, veselības ekonomikas, socioloģijas un demogrāfijas jiomās

Veterinārija:

 OIA Bulletin - Organizācijas World Organisation for Animal Health biļeteni

Uzturs/Pārtikas drošība:

Positive Action Publications Ltd - starptautiskie tehniskie žurnāli pārtikas ražošanas un lauksaimniecības nozarēs , piemēram: “Food hygiene”, ‘Meat Topics" u.c.