Vēsture

Savu darbu bibliotēka uzsāka 1998.gada septembrī, pateicoties PVO pārstāvniecības Latvijā vadītājas A.Rūranes iniciatīvai, atbalstam no RSU administrācijas un bibliotēkas. Sākotnēji PVO informācijas un dokumentācijas centram, kā toreiz sauca bibliotēku, bija ap 3000 vienību liels krājums. Regulāri papildinoties, šodien tajā ir aptuveni 4000 vienību.

2004. gada decembrī Dokumentācijas centrs iegūst jaunu statusu – PVO Depozitārija bibliotēka Latvijā. Vienošanos paraksta PVO galvenās mītnes Ženēvā pārstāve M.Grisetti un RSU rektors J.Vētra. Šis solis pavēra bibliotēkai jaunas iespējas:

• Bezmaksas visu PVO sērijveida un periodisko izdevumu obligāto eksemplāru;
• Nodrošinājumu ar visiem PVO katalogiem;
• PVO depozitārija bibliotēkas Latvijā iekļaušanu visu PVO Depozitāriju   bibliotēku sarakstā interneta kataloga mājas lapas apakšnodaļā ”Bibliotēkas”