Par mums

Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Depozitārija bibliotēka Latvijā ir viena no Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkas nodaļām. Depozitārija bibliotēkā atrodami materiāli par PVO aktivitātēm veselības aizsardzības jomā visā pasaulē, PVO biļeteni, normatīvie akti, statistikas dati, ziņojumi un publikācijas par AIDS un tā kontroli, alkoholismu un smēķēšanu, sirds un asinsvadu slimībām, vidi un sabiedrības jautājumiem, mātes un bērna veselību, onkoloģiskām un infekciju saslimšanām, garīgo veselību, uzturu un pārtikas drošību, ūdens apgādi un kanalizāciju u.c. veselības aprūpes, vides un sociālajiem jautājumiem. Informācijas avotus bibliotēka saņem no PVO centrālā biroja Ženēvā un Eiropas reģionālā biroja Kopenhāgenā. Depozitārija bibliotēkas materiālus bez maksas var izmantot ikviens interesents.

Krājums 

Bibliotēkas krājumā ir apmēram 4000 dažādu materiālu:

• Grāmatas (monogrāfijas, vadlīnijas, terminu vārdnīcas u.c)
• PVO konferenču, semināru, darba grupu materiāli un informatīvie ziņojumi;
• PVO asambleju un sesiju dokumenti;
• Uzziņu un statistikas izdevumi;
• PVO sērijveida un periodiskie izdevumi (žurnāli, brošūras):

·  The Bulletin of the WHO;
·  WHO Drug Information;
·  Weekly Epidemiologicai Record (pieejams tikai elektroniski)
·  Technical Report Series;
·  Environmental Health Criteria;
·  Concise International Chemical Assesment Documents;
·  WHO Regional Publications/European Series;
·  Basic Documents;
·  World Health Reports.