10. septembris – Pasaules Pašnāvību novēršanas diena

ilona.kauce's picture

Parasti pašnāvību iemesli ir psihiskie traucējumi (depresija, personības problēmas, atkarības, šizofrēnija), kā arī smagas nedziedināmas saslimšanas (vēzis, neiroloģiskas slimības, HIV/AIDS). Tieši pašnāvības ir tas nāves iemesls, kuru bieži vien varētu  novērst, savlaicīgi veicot profilaktiskās  darbības. PVO ieteikumi pašnāvību skaita mazināšanai valstiskā līmenī ir:

  • Pēc iespējas ierobežot iedzīvotāju piekļuvi līdzekļiem, ar kuriem pašnāvības tiek pastrādātas (medikamenti, pesticīdi, ieroči)
  • Nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu psihiatrisko un psihoterapetisko ārstēšanu (īpaši depresijas, šizofrēnijas un alkoholisma gadījumos)
  • Turpināt novērot personas, kas ir izdarījuši pašnāvības mēģinājumu
  • Masu mēdiju pārdomāta un atbildīga stratēģija pašnāvību gadījumu atspoguļošanā
  • Īpaša apmācība personālam, kas nodrošina primāro medicīnisko aprūpi

Sabiedrības līmenī ir svarīgi informēt par to, ka tikai neliels pašnāvību skaits tiek izdarīts bez iepriekšējā brīdinājuma. Vairums pašnāvnieku stāsta vai dod mājienus par saviem nodomiem. Apkārtējiem pret šiem draudiem jāizturas ļoti nopietni. Svarīgi ir arī zināt, ka vairums pašnāvnieku ir ļoti dalīti un haotiski savās jūtās. Tiem ir daudz iekšēju pretrunu un nav galīgas vēlmes mirt.  Nereti pašnāvība tiek izdarīta tad, kad cilvēka stāvoklis ir šķietami uzlabojies. Tieši šajā laikā parādās spēks un enerģija lai postošos nodomus pārvērstu aktīvā rīcībā.

Apstāklis, ka cilvēks ir reiz mēģinājis izdarīt pašnāvību nenozīmē, ka viņš vienmēr paliks riska grupā. Dažiem cilvēkiem laika gaitā domas par pašnāvību atgriežas, taču tās nav pastāvīgas, bet dažiem tās neatgriežas nekad.

Vairāk  informācijas:

PVO mājaslapā

The International Association for Suicide Prevention (IASP)

Latvijas psihoterapeitu asociācijas mājaslapā