19. augusts – Humānās palīdzības diena

ilona.kauce's picture

Pasaules humānās palīdzības diena tiek atzīmēta, lai skaidrotu sabiedrībai humānās palīdzības organizāciju darbības nozīmi, atzīmētu humānās palīdzības darbinieku lomu un pieminētu tos, kas gājuši bojā pildot savu misiju.

Noderīga informācija:

PVO mājaslapā

World Humanitarian Day mājaslapā 

Eiropas savienības portāls