220 – Epidemioloģija un statistika/Epidemiology and Statistics

PVO-AIMS ziņojums par garīgās veselības aprūpes sistēmu Latvijā : ziņojums par garīgās veselības aprūpes sistēmas novērtējumu Latvijā, izmantojot Pasaules Veselības organizācijas (PVO) izveidotu novērtējuma instrumentu garīgās veselības aprūpes sistēmai (AIMS) (PVO-AIMS) (Rīga, Latvija) 2006. gads / Rīga : PVO : Latvijas Republikas Veselības ministrija, 2006.