245 – Veselības ekonomika un finansēšana

Vēstis / Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra. – Rīga : VOAVA, 2003- – sēj. : tab., diagr. (dažas krās.)